A Nyugdíjbiztosítási Igazgatóság feladatai közé tartozik többek között a nyugellátás, a nyugdíjszerű szociális ellátás és a baleseti járadék megállapítása.

A Nyugdíjbiztosítási Igazgatóságok megyei illetékességgel járnak el, kivéve a fővárosi nyugdíjbiztosítási igazgatóságot, amelynek illetékessége Budapest főváros és Pest megye területére terjed ki. Szakmai irányítójuk az Országos Nyugdíjbiztosítási Főigazgatóság (ONYF).

A szakigazgatási szerv fontosabb feladatai:

  1. Nyilvántartást vezetnek a nyugellátások, illetőleg a hatáskörükbe utalt más ellátások megállapítása és ellenőrzése, továbbá a nyugdíjbiztosítást illető befizetések érdekében.
  2. Megállapodást köthetnek – kezdeményezésre – a szolgálati időre és nyugdíj alapjául szolgáló átlagkereset megszerzésére.
  3. Saját jogú nyugellátások megállapítása: Pl. öregségi nyugdíj megállapítása. Az öregségi nyugdíj olyan saját jogú nyugellátás, amely meghatározott életkor (öregségi nyugdíjkorhatár) elérését követően, meghatározott szolgálati idő megszerzése esetén jár. Mindkét jogosultsági feltételnek együttesen kell teljesülnie.

Hozzátartozói nyugellátások megállapítása:

  1. özvegyi nyugdíj: Az (elvált) házastárs, az élettárs jogosult, ha házastársa (élettársa) öregségi nyugdíjasként halt meg, vagy akinek házastársa (élettársa) a jogszabályban előírt életkort már betöltötte és megszerezte az előírt szolgálati időt. Élettársak esetében további feltétel az élettárssal annak haláláig tartó, egy év időtartamú megszakítás nélküli együttélés és gyermekszületés, vagy a megszakítás nélküli tíz év időtartamú együttélés.
  2. özvegyi járadék megállapítása: A magánnyugdíjpénztárból a társadalombiztosítási nyugdíjrendszerbe visszalépett, elhunyt jogszerző után az özvegyi nyugdíj-jogosultsági feltételeinek megfelelő személy özvegyi járadékra jogosult, ha annak összege magasabb, mint az özvegyi nyugdíj összege.
  3. szülői nyugdíj megállapítása: Szülői nyugdíjra az a szülő jogosult, akinek a gyermeke megfelel az özvegyi nyugdíj esetében az elhunyt házastársra meghatározott feltételeknek, továbbá a szülő a gyermekének halálakor megváltozott munkaképességű, vagy a hatvanötödik életévét betöltötte, és a szülőt a gyermeke   -halálát megelőző egy éven át – túlnyomó részben eltartotta.
  4. árvaellátás megállapítása: Árvaellátásra az a gyermek jogosult, akinek szülője megfelel az özvegyi nyugdíj esetében az elhunyt házastársra meghatározott feltételeknek.
  5. baleseti hozzátartozói nyugellátás megállapítása: A hozzátartozók részére baleseti hozzátartozói nyugellátás akkor jár, ha a sérült az üzemi baleset következtében meghalt, vagy ha a sérült a baleseti táppénz folyósításának időtartama alatt nem az üzemi baleset következtében halt meg.

 

További információ: http://www.onyf.hu/ oldalon