A kormányhivatal Növény-és Talajvédelmi Igazgatósága a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal (NÉBIH) szakmai irányítása alatt áll.
Az igazgatóság a NÉBIH koordinálásával részt vesz az engedélyköteles termékek hivatalos vizsgálataiban, ennek keretében előkészíti az engedélyezési vizsgálatokat, nyilvántartja és ellenőrzi a kísérleteket.

A növény- és talajvédelmi igazgatóság a növényvédelmi, talajvédelmi, növénytermesztési és növényi termékek esetében élelmiszer-biztonsági hatósági és zöldség-gyümölcs ellenőrzési feladatokat lát el.

Ellátja a másodfokú növényvédelmi hatósági tevékenységet a települési önkormányzatok jegyzői (mint elsőfokú növényvédelmi hatóság) felett.

Ellenőrzi a növényvédelmi valamint a növényvédő szerekkel folytatható tevékenységeket. Talajvédelmi hatósági eljárásokat folytat le, engedélyez, szakhatósági hozzájárulást, állásfoglalást, bizonyítványokat, igazolásokat ad ki.

A szakigazgatási szerv fontosabb feladatai:

  1. növényvédő szerek minőségellenőrzése.
  2. növényvédőszer-vásárlási, -forgalmazási, illetve -felhasználási engedélyek kiadása.
  3. károsítók elleni védekezési kötelezettség betartásának ellenőrzése külterületen.
  4. friss zöldség-gyümölcs export-import szállítmányok ellenőrzése.
  5. talajvédelmi kötelezettségek teljesítésének ellenőrzése.
  6. ellenőrzi a vetőmagvak kis- és nagykereskedelmi forgalmazását.
  7. növény- és talajvédelmi szakhatósági feladatok ellátása bánya-felügyeleti, építésügyi, közlekedési, légiközlekedési, ingatlanügyi, vízügyi, környezetvédelmi, természetvédelmi, hírközlési, erdészeti, kulturális örökségvédelmi, telepítési hatósági eljárások keretében.
  8. ellenőrzi a szaporításra engedéllyel rendelkező nemesített növényfajták vetőmag-szaporításának szántóföldi ellenőrzését és minősítését, a vetőmagvak mintázását, vizsgálatát, minősítését és fémzárolását.

 

További Információ: www.nebih.gov.hu oldalon