A Közigazgatási és Igazságügyi Hivatal látja el a pártfogó felügyelői tevékenységgel, jogi segítségnyújtással, áldozatsegítéssel és kárpótlással kapcsolatos feladatokat, ennek keretében ellátja az igazságügyi szolgálatok feletti szakmai irányító szerv jogköreit. A megyei és fővárosi igazságügyi szolgálatok a kormányhivatalok szakigazgatási szerveként működnek.

Jogi Segítségnyújtó Szolgálat

A jogi segítségnyújtás célja, hogy az állam mindazok jogérvényesítését biztosítsa, akik arra hátrányos helyzetük miatt egyébként nem képesek. A Szolgálat általános ügyfélszolgálati tevékenysége keretében jövedelmi, vagyoni helyzettől és az ügy tárgyától függetlenül a hozzá fordulóknak - egyszerűbb megítélésű ügyekben - jogi tanácsot, illetve hatásköri-, illetékességi útmutatást ad, míg hatóságként az ügyfél rászorultsága alapján dönt a támogatás megengedhetősége kérdésében: peren kívüli ügyekben tanácsadás és/vagy okiratkészítés céljából jogi segítő (ügyvéd) közreműködését, peres eljárásokban pedig a bíróság előtti képviseletet ellátó pártfogó ügyvédi képviseletet biztosít a rászorulók számára.

Pártfogó Felügyelői Szolgálat

A Szolgálat környezettanulmányok és pártfogó felügyelői vélemények készítésével részt vesz az ügyészi és a bírósági döntéshozatal előkészítésében. Végrehajtja a közérdekű munka büntetéseket és a pártfogó felügyeleti intézkedéseket. A büntető ügyekben alkalmazott közvetítői eljárások (mediáció) lefolytatásával hozzájárul a bűncselekményekkel okozott károk enyhítéséhez, elősegíti, hogy az elkövető személyes felelősségvállalása útján a sértett kártalanítsa. Utógondozás biztosításával segíti elő az elítéltek társadalomba való visszailleszkedését, a bűnismétlés megelőzését. A Szolgálat célja, hogy a büntetés-végrehajtás, a bűnmegelőzés és az áldozatok érdekei fokozottan érvényesüljenek.

Áldozatsegítő Szolgálat

Napjaink büntetőpolitikájának egyik kiemelt feladata a bűnözés okozta káros hatások csökkentése és a bűncselekményeket elszenvedők társadalmi, erkölcsi és anyagi sérelmeinek enyhítése. A Szolgálat ezen célkitűzéseket, az áldozatok segítésével és az állami kárenyhítéssel kapcsolatos feladatokat, különböző támogatási formákon keresztül látja el.

A Jogi Segítségnyújtó Szolgálat fontosabb feladatai:

 1. jogi tanácsadás, hatásköri-, illetékességi útmutatás
 2. peren kívüli jogi segítségnyújtás engedélyezése
 3. pártfogó ügyvédi képviselet engedélyezése

A Pártfogó Felügyelői Szolgálat fontosabb feladatai:

 1. felnőtt korú bűnelkövetők pártfogó felügyelete
 2. fiatalkorú bűnelkövetők pártfogó felügyelete
 3. közérdekű munka büntetés végrehajtása
 4. közvetítői eljárás az elkövető és a sértett között
 5. elítéltek utógondozása

Az Áldozatsegítő Szolgálat fontosabb hatáskörei:

 1. tájékoztatás, tanácsadás
 2. érdekérvényesítés elősegítése
 3. azonnali pénzügyi segély engedélyezése
 4. állami kárenyhítés engedélyezése

 

További információ: http://www.kih.gov.hu/ oldalon