Feladatok: nyugdíjbiztosítási feladatok, családtámogatási feladatok, lakáscélú állami támogatásokkal kapcsolatos feladatok, egészségbiztosítási pénztári feladatok, keresőképesség és keresőképtelenség felülvizsgálatával kapcsolatos feladatok, nyugdíjbiztosítási feladatok, rehabilitációs igazgatási feladatok

Családtámogatási és Társadalombiztosítási Főosztály
Főosztályvezető:
Simkóné dr. Tornai Anita
Cím: 4400 Nyíregyháza, Szabadság tér 4.
Levelezési cím: 4400 Nyíregyháza, Pf.: 300.
E-mail: [[[oCtdRen8kmGUZFyTY3N0LnRhcnNhZGFsb21iaXp0b3NpdGFzQHN6YWJvbGNzLmdvdi5odQ==]]]
Telefon: (42)551-500
E-Fax:
(42)551-502
Ügyfélfogadás: Előzetes egyeztetés alapján
Nyugdíj Nyilvántartási és Ellenőrzési Osztály
Osztályvezető: Dr. Rónaszéki Orsolya
Cím: 4400 Nyíregyháza, Szabadság tér 4.
Levelezési cím: 1916 Budapest
Telefon: (42)551-500
E-fax: (42)551-502
E-mail: [[[KOuBy82MZONMZNbnlpbHZhbnRhcnRhc0BzemFib2xjcy5nb3YuaHU=]]]
Ügyfélszolgálat: 4400 Nyíregyháza, Szabadság tér 4.
Telefon: (42)551-500; (42)551-514
Letölthető
nyomtatványok:
https://nyugdijbiztositas.tcs.allamkincstar.gov.hu/hu/
honlapon a „nyomtatványtár”, illetve a
„további nyomtatványok” menűpont alatt érhetők el.


Nyomtatványtárban elérhető nyomtatványok:
https://e-ugyintezes.onyf.hu/navigate/ukapunelkulframe.asp

K32 Igazolási kérelem (Csődtv. 53 § (2) bek.szerinti igazozlás
kiadásához)
K33 Igazolási kérelem a nyugdíjbiztosítási adatszolgáltatás
teljesítésére vonatkozó igazolás kiállítására végelszámolási
eljárásban
K70 Kérelem a nyugdíjbiztosítás által nyilvántartott adatokra
vonatkozóan
K15 Kérelem-adatlap nyugellátás méltányossági alapon történő
megállapításához
K16 Kérelem-adatlap nyugellátás méltányossági alapon történő
emeléséhez
K17 Kérelem-adatlap az egyszeri segély igényléséhez
K22 Kérelem megállapodáshoz
N10 Nyilatkozat a megkötendő megállapodás típusáról
N11 Adatközlő lap megállapodás megkötéséhez magánszemély
részére
N12 Hiánypótlás (megállapodás kötéshez)
N13 Nyilatkozat (megállapodás kötéshez)
N15 Nyilatkozat a megkötött megállapodás járulékalapjának
módosításáról
N16 Nyilatkozat megállapodás megszüntetéséről
N17 Adatközlő lap a nyilvántartásra kötelezett szerv (szervezet),
illetőleg természetes személy számára
N19 Adatközlő lap megállapodás megkötéséhez jogi személy,
jogi személyiséggel nem rendelkező szerv (szervezet) részére

További nyomtatványok között elérhetők:
https://nyugdijbiztositas.tcs.allamkincstar.gov.hu/hu/
nyomtatv%C3%A1ny/tovabbi-nyomtatvanyok.html


Méltányosság _Adatlap tartozás mérséklése, elengedése, fizetési
kedvezmény iránti kérelemhez
Bejelentő lapok - az adatszolgáltatás e-ügyintézés keretében,
valamint meghatalmazotti (képviseleti jogkörben eljáró
teljesítéshez)
Társadalombiztosítás Egyéni Számlához kapcsolódó nyomtatvány

Adatszolgáltatás:
Kérelem az adatbázis-példány helyreállításához
Adategyeztető lap - foglalkoztató, egyéni vállalkozó részére
Adatváltozás-bejelentő lap az 1997. évi LXXXI. törvény
(Tny.) 97. § (2) bekezdésében meghatározott nyilvántartásra és
adatszolgáltatásra kötelezettek számára
Adatközlő lap a nyilvántartásra kötelezett szerv (szervezet),
illetőleg természetes személy számára
Meghatalmazás nyomtatvány a nyugdíjbiztosítási tárgyú
adatszolgáltatás meghatalmazotti - képviseleti - jogkörben
történő teljesítéséhez
Nyilatkozat nemleges_adatszolgáltatásról
Kérelem a nyugdíjbiztosítás által nyilvántartott adatokra
vonatkozóan
KÉRELEM Az Üt.* 150. § (3) bekezdése és a 179. § (2)
bekezdése szerinti nyilatkozat kiadásához a nyugdíjbiztosítási
adatszolgáltatási kötelezettségek teljesítéséről
Nyilatkozat iratőrzés helyéről

Adategyeztetési és Nyugdíjbiztosítási Osztály
Osztályezető: Udvariné Bíró Andrea
Cím: 4400 Nyíregyháza, Szabadság tér 4.
Levelezési cím: 1916 Budapest
Telefon: (42)551-500
E-fax: (42)551-511
E-mail: [[[DKozfqQsaXFN2lObnl1Z2RpakBzemFib2xjcy5nb3YuaHU=]]]
Ügyfélszolgálat: 4400 Nyíregyháza, Szabadság tér 4.
Telefon: (42)551-500; (42)551-514
Letölthető
nyomtatványok:
https://e-ugyintezes.onyf.hu/
Igénybejelentés az 1997. évi LXXXI.törvény alapján öregségi
típusú nyugdíjak elbírálásához

Igénybejelentés a 2011. évi CLXVII. törvény alapján
Igénybejelentés rokkantsági járadék elbírálásához
Igénybejelentés bányászok egészségkárosodási járadéka
elbíráláshoz

Igénybejelentés az 1997. évi LXXXI. és az 1997. évi LXXXIII.
törvény alapján baleseti járadék elbírálásához

Igénybejelentés az 1997. évi LXXXI. törvény alapján árvaellátás
elbírálásához

Igénybejelentés az 1997. évi LXXXI. törvény alapján szülői
nyugdíj elbírálásához

Igénybejelentés az 1997. évi LXXXI. törvény alapján özvegyi
nyugdíj elbírálásához

Igénybejelentés özvegyi nyugdíj feléledéséhez
Fellebbezés
Igazolási kérelem
Kérelem
KÉRELEM kormánytisztviselők részére hatósági bizonyítvány
kiadására [2011. évi CXCIX. törvény 60. § (6) bek.]

Kérelem rokkantsági ellátás öregségi nyugdíj címén történő
továbbfolyósításához
[öregségi nyugdíjkorhatár betöltésétől]
BEJELENTÉS
biztosítási jogviszony/kiegészítő vállalkozói tevékenység
fennállásáról és az ellátás folyósítása alatt elért keresetről,
ha az ügyfél nyugellátásban, korhatár előtti ellátásban,
valamint szolgálati járandóságban részesül

Bejelentés öregségi nyugdíjban, korhatár előtti ellátásban,
valamint szolgálati járandóságban részesülő személy
közszférában való foglalkoztatásáról
Családtámogatási Osztály
Osztályvezető: Boldizsár Zsoltné
Cím: 4400 Nyíregyháza, Hősök tere 5.
Levelezési cím: 4400 Nyíregyháza, Hősök tere 5.
Telefon: (20)881-9535; (30)344-0045; (70)460-9005;
E-mail: [[[toFGKZfSNVyN3MDwY3NhbGFkdGFtb2dhdGFzQHN6YWJvbGNzLmdvdi5odQ==]]]
Ügyfélszolgálat: Családtámogatás ügyfélszolgálati feladatokat
a Nyíregyházi Járási Hivatal, a Kisvárdai Járási Hivatal
és a Mátészalkai Járási Hivatal Kormányablakai látják el.
Letölthető
nyomtatványok:

Családtámogatás

https://cst.tcs.allamkincstar.gov.hu/

Kérelem anyasági támogatás megállapítására
Igazolás tartósan beteg, súlyosan fogyatékos gyermekről
Nyilatkozat a nagyszülõi gyermekgondozást
segítő ellátás megállapításához

Kérelem gyermekgondozást segítő ellátás megállapítására
Kérelem gyermeknevelési támogatás megállapítására
Igazolás SNI gyermek tanulói jogviszonyának megszűnéséről
Lemondás családi pótlék folyósításról
Igazolás tartósan beteg, súlyosan fogyatékos gyermekrõl
Kérelem családi pótlék megállapítására intézményi
elhelyezés esetén

Igazolás tanulói jogviszony fennállásáról
Kérelem családi pótlék megállapítására
E-411_Információ kérés a családi juttatásokra való
jogosultságról a családtagok lakhelye szerinti

Melléklet a közösségi koordinációs rendeletek hatálya alá
tartozó személyek jogosultságának megállapításához

E-401_A család összetételére vonatkozó igazolás a családi
juttatások odaítélésének alkalmazásához

Igénylőlap a nagycsaládos földgáz árkedvezményhez
Kérelem fogyatékossági támogatás megállapítására
Szociális nyilvántartás (CSTINFO)
Rehabilitációs Ellátási és Szakértői Osztály
Osztályvezető: Kovács Józsefné
Cím: 4400 Nyíregyháza, Bessenyei tér 2.
Levelezési cím: 4400 Nyíregyháza, Bessenyei tér 2.
4401 Nyíregyháza, Pf.: 159.
Telefon: (42)795-600
E-fax: (42)795-641
E-mail: [[[JGhP42MYzcmVoYWJpbGl0YWNpb0BzemFib2xjcy5nb3YuaHU=]]]
Ügyfélszolgálat: 4400 Nyíregyháza, Bessenyei tér 2.
Telefon: (42)795-600
E-fax: (42)795-641
4600 Kisvárda, Szent György tér 8.
Telefon: (45)795-025
4700 Mátészalka, Jármi u. 2.
Telefon: (44)500-625
Letölthető
nyomtatványok:

Tájékoztató az egyösszegű kompenzációval és az
állapotvizsgálattal kapcsolatban
ADATLAP állapotváltozás visszamenőleges vizsgálata iránt
Tájékoztató az ADATLAP az állapotvizsgálat lefolytatása iránt
elnevezésű nyomtatvány kitöltéséhez

NYILATKOZAT

Foglalkoztatási rehabilitációs ügyintézői
tevékenységhez:
Foglalkoztatási adatlap - cég
Foglalkoztatási adatlap - magánszemély
Munkaerőigény bejelentőlap
NYILATKOZAT Rehabilitációs szolgáltatást kérőként
történő nyilvántartásba vételhez
NYILATKOZAT keresőtevékenységről
Nyilatkozat nyilvántartásból való törlésről

Komplex minősítéssel, megáll. kapcsolatos
igényérvényesítéshez:
ADATLAP a kivételes rokkantsági ellátás igényléséhez
Tájékoztató az Adatlap a kivételes rokkantsági ellátás
iránt elnevezésű nyomtatvány kitöltéséhez
Tájékoztató az Adatlaphoz
ADATLAP a megváltozott munkaképességű személyek
ellátása iránt

2. sz. PÓTLAP - Kiegészítő adatok - a koordinációs
rendeletek, illetve a szociálpolitikai vagy szociális
biztonsági egyezménnyel érintett eljárások lefolytatásához

1. sz. PÓTLAP - biztosítási időre vonatkozó
adatok megadásához

E 207 HU/ A megszerzett biztosítási időszakra vonatkozó információk
Állapotváltozás bejelentése megváltozott munkaképességűek
ellátásában részesülők esetén

KÉRELEM a komplex minősítés eredményéről szóló hatósági
bizonyítvány kiadásához

Méltányossági kérelem
Nyilatkozat a szakértői minősítéshez
ORVOSI BEUTALÓ az orvosszakértői szervhez, illetve FOB-hoz
a munkaképesség-változás vagy a keresőképesség
felülvéleményezése céljából

ORVOSI BEUTALÓ a rehabilitációs szakértői szervhez súlyos
fogyatékosság véleményezése céljából

Tájékoztató hatósági bizonyítvány kiállítása iránti kérelemhez
Egészségbiztosítási Osztály
Osztályvezető: Asztalos Tiborné
Cím: 4400 Nyíregyháza, Vörösmarty tér 7.
Levelezési cím: 4401 Nyíregyháza, Pf.: 155.
Telefon: (42)312-177
E-fax: (42)313-189
E-mail: [[[cywrBTuE7zIMYOGAZWdlc3pzZWdiaXp0b3NpdGFzQHN6YWJvbGNzLmdvdi5odQ==]]]
Ügyfélszolgálat: 4400 Nyíregyháza, Vörösmarty tér 7.
Telefon: (42)312-177
E-fax: (42)313-189
Letölthető
nyomtatványok:
Adatlap egészségbizt. fizetési könnyítés, mérséklés
(gazdálkodó szervezet)
Adatlap egészségbizt. fizetési könnyítés, mérséklés
(magánszemély)
Tájékoztató a méltányosságból Egészségbiztosítási Alap terhére
adható egyszeri segély iránti kérelemhez
Gyógyszertári finanszírozási előlegigénylő lap
Regisztrációs lap elektronikus ügyintézés keretében történő
ügyintézéshez
Egészségbiztosítási Pénzbeli Ellátási Osztály
Osztályvezető: Nagyné Kirilla Andrea
Cím: 4400 Nyíregyháza, Vörösmarty tér 7.
Levelezési cím: 4401 Nyíregyháza, Pf.: 155.
Telefon: (42)312-177
E-fax:
(42)313-189
E-mail: [[[xLoMKXvMmFefDkYyRJ50NNY0ZWdlc3pzZWdiaXp0b3NpdGFzaS5wZW56ZWxsYXRhc29rQHN6YWJvbGNzLmdvdi5odQ==]]]
Ügyfélszolgálat: 4400 Nyíregyháza, Vörösmarty tér 7.
Telefon: (42)312-177
E-fax: (42)313-189
Letölthető
nyomtatványok:
Összes nyomtatvány letöltése
Adatlap a méltányosságból engedélyezhető pénzbeli ellátások
igényléséhez társadalombiztosítási kifizetőhelyek részére
Adatváltozás bejelentése
Adóelőleg-nyilatkozat 2020. évben a családi kedvezmény
és járulékkedvezmény) érvényesítéséről (2020.01.09.)
Adókedvezményhez kérelem a gyed folyósításának igazolásáról
EAT.1.)
Előzménykérő -közlő lap (KPE30)
Hozzájáruló nyilatkozat az ellátásból történő levonáshoz
Igazolás vérszerinti/örökbefogadó apa csecsemőgondozási díj
igényléséhez
Igénybejelentés gyermekgondozási díjra
Igénybejelentés hallgatói jogviszony alapján igényelt
gyermekgondozási díjra
Igénybejelentés nagyszülői gyermekgondozási díjra
(2020.01.01-től)
Igénybejelentés nevelőszülői gyermekgondozási
díjra (2020.01.01-től)
Igénybejelentés örökbefogadói díjra (2020.01.01-től)
Kérelem a biztosított részére a pénzbeli ellátás méltányosságból
történő elbírálásához
Kérelem a gyermekgondozási díj továbbfolyósítására
Kérelem gyermekgondozási díjról történő lemondáshoz
Nyilatkozat a kérelmező halála miatt fel nem vett ellátásról
Nyilatkozat az üzemi balesetnek nem minősülő baleset (sérülés)
körülményeiről
Nyilatkozat csecsemőgondozási díj és gyermekgondozási díj
együttes igényléséhez
Nyilatkozat csecsemőgondozási díj megállapításához
Nyilatkozat gyermek ápolása címén igényelt táppénz
megállapításához
Üzemi baleseti jegyzőkönyv (KPE170)
Orvosi jelentés keresőképtelenséggel kapcsolatban (E-116)
Egészségbiztosítási Nyilvántartási és Lakástámogatási Osztály
Osztályvezető: Dajkáné Fekete Tünde
Cím: 4400 Nyíregyháza, Vörösmarty tér 7.
Levelezési cím: 4401 Nyíregyháza, Pf.: 155.
Telefon: (42)312-177
E-fax: (42)313-189
E-mail: [[[yByIBZtO5Y30MmZWIubnlpbHZhbnRhcnRhcy5sYWthc3RhbW9nYXRhc0BzemFib2xjcy5nb3YuaHU=]]]
Ügyfélszolgálat: 4400 Nyíregyháza, Vörösmarty tér 7.
Telefon: (42)312-177
E-fax: (42)313-189
Letölthető
nyomtatványok:
Lakástámogatási szakterület

Tájékoztatók
Általános tudnivalók
További jogok, tények ingatlan-nyilvántartási bejegyzése
A magyar állam javára bejegyzett jogok törlése
A támogatott ingatlan elidegenítésének, lebontásának,
átengedésének, eltérő hasznosításának, elhagyásának
bejelentése
Támogatásra való jogosultság feltételei megállapítása, a
többgyermekes családok lakáscélú jelzáloghitel tartozása
csökkentése

Fizetési kedvezmény engedélyezésének szabályai
Felfüggesztési vagy közvetlen átjegyzési kérelem
Támogatott ingatlan felajánlása NET Zrt.-nek
Támogatott ingatlan árverésen kívüli eladása
Támogatott ingatlanban volt házasfél tulajdonának megszerzése

Támogatásra jogosultság, hozzájárulás iránti
kérelmek iratmintái

Többgyermekes család lakáscélú jelzáloghitel-tartozásának
csökkentése

Támogatási feltételeknek való megfelelés hatósági
megállapítására

Jelzálogjog törléséhez, önkéntes visszafizetés esetében
Jelzálogjog törléséhez, határozott idő lejárta után
Jelzálogjog törléséhez megelőlegező kölcsön esetén
Ingatlan tulajdoni viszonyainak változásához való hozzájáruláshoz
További jelzálogjog, ranghely-csere bejegyzéséhez
További jogok bejegyzéséhez
További tények (pl. telekalakítás) bejegyzéséhez
Társasház vagy szövetkezet alapításához
A támogatás visszafizetésének kötelezettsége
felfüggesztésére, a bejegyzett jelzálogjog törlésére

Jelzálogjog közvetlen átjegyzésére
Hiánypótlási adatlap

Bejelentések iratmintái
Támogatott ingatlan lebontásáról
Támogatott ingatlan elidegenítéséről
Támogatott ingatlanban létesített lakóhely elhagyásáról
Támogatott ingatlan használatának átengedéséről
Támogatott ingatlan lakáscéltól eltérő használatáról
Támogatott ingatlan árverésen kívüli értékesítéséről
Az újabb lakóingatlan megszerzéséről, a ráfordítási
kötelezettség teljesítéséről
Meghatalmazás lakástámogatási ügyben való eljárásra
Fellebbezési jogról lemondás a 2020. február 29-ig a járási
hivatalnál hozott döntés esetén

Egészségbiztosítási szakterület

Egyéni bejelentés alapján egészségügyi szolgáltatásra
jogosultak Bejelentő lapja (NEAK 2014.09. Eüszj)

Igénylőlap Európai Egészségbiztosítási Kártyához
Meghatalmazás Európai Egészségbiztosítási Kártya igényléséhez
Regisztrációs lap elektronikus ügyintézés keretében történő
ügyintézéshez

Bejelentőlap hajléktalan személyek bejelentésére
Igénylőlap biztosítási igazoláshoz Magyarországon és egy másik
államban párhuzamosan folytatott kereső tevékenység esetén

Igénylőlap kiküldetési igazoláshoz - Munkavállaló, társas
vállalkozó kiküldése ideiglenes munkavégzés céljából - Egyéni
vállalkozó/őstermelő ideiglenes külföldi tevékenysége (a
Magyarországon fennálló biztosítási jogviszony igazolása)
Kérelem az illetékes hatóságok megegyezése iránt a magyar
társadalombiztosítási jogszabályok további alkalmazásáról

Bejelentő lap és tájékoztató a külföldön biztosítással rendelkező
személyek számára (bejelentő lap és tájékoztató)-EGT

Bejelentő lap és tájékoztató a külföldön biztosítással rendelkező
személyek számára (bejelentő lap és tájékoztató)-saját
Igénylőlap a Társadalombiztosítási Azonosító Jelet igazoló
Hatósági Igazolvány kiadásához
Meghatalmazás a Társadalombiztosítási Azonosító Jelet igazoló
Hatósági Igazolvány kiadásához kapcsolatos ügyintézéshez

TAJ igénylés foglalkoztatók részére (Megrendelő)
Babaváró támogatás kedvezményeinek igényléséhez szükséges
hatósági bizonyítvány iránti kérelem

Igénylőlap a családok otthonteremtési kedvezményének
igényléséhez illetve az otthonteremtési kamattámogatás iránti
igazolás kiadásához

Igénylőlap a babaváró támogatásról szóló 44/2019. (III.12.)
Korm. rendelet kedvezményeinek igényléséhez szükséges
Hatósági Bizonyítvány kiállításához

Otthonfelújítási kölcsön-Igénylőlap a családok otthonteremtési
kedvezményének igényléséhez illetve az otthonteremtési
kamattámogatás iránti igazolás kiadásához

Állapotfelmérési kérdőív