Ertesítjük Önöket, hogy az ingatlanügyi hatáskörben eljáró Szabolcs-Szatmár-Bereg Vármegyei Kormányhivatal 2023. évben (május hónaptól októberig) a termőföld védelméről szóló 2007. évi CXXIX. törvény előírásainak megfelelően az alábbi települések területén tart határszemle ellenőrzést:

Határszemle ellenőrzés
Csegöld Nyírtass Bátorliget
Darnó Pap Kállósemjén
Kispalád Jármi Kemecse
Méhtelek Nagydobos Nyírbogdány
Milota Nyírkáta Rakamaz
Panyola Ópályi Újfehértó
Tisztaberek Papos Szakoly
Zajta Szamosszeg Aranyosapáti
Lövőpetri Szamostatárfalva Barab ás
Mezőladány Nyírderzs Olcsva
Nyírkarász Nyírgelse Tákos
Nyírlövő Piricse

A határszemle során az alábbiak kerülnek fokozott ellenőrzésre:

  • termőfőldet érintő hasznosítási kötelezettség betartása;
  • ideiglenes és mellékhasznosítási kötelezettség teljesítése;
  • a természetbeni és ingatlan-nyilvántartási állapot egyezősége;
  • termőföld engedély nélküli és engedélytől eltérő más célú hasznosítása, ezzel kapcsolatos bejelentési kötelezettségek teljesítése.


Tájékoztatásul közöliük, hogy az esetleges jogszabályi kötelezettség megszegéséből eredő mulasztásokat (hasznosítási kötelezettség elmulasztása, időközben bekövetkezett művelési ág változás bejelentésének elmulasztása, termőföld más célú hasznosítás megkezdése, megszüntetése bejelentési kötelezettségének elmulasztása, stb.) az ellenőrzés megkezdéséig rendelkezésre álló időn belül még szankció nélkül pótolhat ják.

Az ellenőrzés során észlelt, felróható mulasztások, jogszabálysértések a hivatkozott törvény alapján földvédelmi bírság kiszabását vonják maguk után.

A határszemle alanya - a feltárt jogsértés jellegétől függően - egyaránt lehet a földhasználó, az ingatlan tulajdonosa, a tulajdonosi jogokat gyakorló szerv vagy vagyonkezelő, illetve az igénybevevő is.

(Szabolcs-Szatmár-Bereg Vármegyei Kormányhivatal)