A Megyei Védelmi Bizottság legutóbbi ülésén többek között megtárgyalták a vízkár-ellenőrzési terveket és felkészültek a téli rendkívüli időjárásra.

Román István kormánymegbízott – mint a Megyei Védelmi Bizottság elnöke – megnyitója során külön köszöntötte Kárdási József bv. ezredest, akinek megköszönte a bizottságban végzett munkáját. A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Büntetés-végrehajtási Intézet volt parancsnoka október 1-től a Pálhalmai Országos Büntetés-végrehajtási Intézet parancsnokaként folytatja pályafutását, helyét Perger Tamás bv. alezredes, a megyei Büntetés-végrehajtási Intézet új parancsnoka vette át. Az elköszönés alkalmából Román István, emléklapot és emléktárgyat adott át Kárdási Józsefnek a bizottság nevében.

Az ülésen 7 blokkban összesen 13 témakörben tárgyalt a bizottság. A testület elfogadta a Megyei Védelmi Bizottság 2022. évi munkatervét, megtárgyalta és elfogadta a Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság beszámolóját és tájékoztatóját a téli rendkívüli időjárásra történő felkészülésről, a települési vízkár-elhárítási tervek ellenőrzésének, valamint a katasztrófavédelem közlekedésbiztonságot erősítő hatósági tevékenységéről, a veszélyes áruszállítások ellenőrzésének első félévi eredményeiről. Varga Béla tű. ezredes, az Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság (MKI) igazgatója részletesen ismertette az ellenőrzések során szerzett tapasztalatokat és az azokkal összefüggő intézkedéseket.

Kató Sándor, a Felső-Tisza-vidéki Vízügyi Igazgatóság (FETIVIZIG) műszaki igazgatóhelyettese ismertette a megye ár- és belvízvédelmi felkészültségének helyzetét, valamint tájékoztatta a bizottságot a települési vízkár-elhárítási tervek ellenőrzésének tapasztalatairól. A bizottság tájékoztatókat hallgatott meg a Magyar Honvédség, a MH 2. vitéz Vattay Antal Területvédelmi Ezred, valamint a Magyar Vöröskereszt megyei szervezeteinek vezetőitől.

(Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kormányhivatal)