Az október 18-21. között tartandó tanfolyam célja a megyei kormányhivatalok által foglalkoztatott, a cselekvőképességet érintő gondnokság alatt álló személy törvényes képviseletét és vagyonának kezelését ellátó hivatásos gondnokok képzése.

A hivatásos gondnoki feladatot ellátó személyek képesítési előírásairól szóló 25/2003. (V.13.) ESzCsM rendelet 2. § (1) bekezdése alapján a képzés célja, hogy megfelelő ismereteket nyújtson a korlátozottan cselekvőképes és a cselekvőképtelen személyek személyi és vagyoni jogai érdekvédelmének ellátásához.

Hivatásos gondnok lehet minden nagykorú, cselekvőképes, büntetlen előéletű magyar állampolgár, aki legalább középfokú iskolai végzettséggel rendelkezik, és a hivatásos gondnoki képzésen eredményesen részt vesz.

A képzés időtartama 28 óra, mely tesztkérdésekből álló írásbeli vizsgával zárul 2021. október 26-án. Nem bocsátható vizsgára, aki a képzés során több mint 4 óráról hiányzott.
Az előadásokat Dr. Sátorhegyi Éva pszichiáter és a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kormányhivatal Gyámügyi és Igazságügyi Főosztály munkatársai tartják.

A képzés helye: Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kormányhivatal Gyámügyi és Igazságügyi Főosztály 4400 Nyíregyháza, Kereszt utca 9. szám alatti épületének emeleti előadóterme (a képzés helyszíne változhat)
A képzés térítésköteles, összege 40.000,- Ft, mely a képzést és a tananyagot tartalmazza.

A képzésen történő részvétel feltétele a pontosan kitöltött és aláírt jelentkezési lap és a végzettséget igazoló irat (érettségi bizonyítvány vagy diploma) fénymásolatának 2021. október 11-ig történő megküldése a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kormányhivatal Gyámügyi és Igazságügyi Főosztály (4400 Nyíregyháza, Hősök tere 5.) részére, vagy a [[[wfUv5YmM03bGVrbGktc3pla2VseS5hZ290YUBzemFib2xjcy5nb3YuaHU=]]] e-mail címre.
A képzési díj befizetésének módjáról 2021. október 13-án elektronikus úton tájékoztatjuk a jelentkezőket.

A képzésben részt vevők a tanfolyam sikeres elvégzéséről a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kormányhivatal által kiadott tanúsítványt kapnak, illetve nyilvántartásba kerülnek Budapest Főváros Kormányhivatalánál, mely alapján hivatásos gondnoki tevékenységet folytathatnak állami tisztviselőként, illetve megbízási jogviszony keretében a megyei/fővárosi kormányhivataloknál.

A jelentkezési lap letölthető a www.kormanyhivatal.hu oldalról (Kapcsolódó anyagok).

A képzéssel kapcsolatos további tájékoztatás kérhető a 42/599-387 telefonszámon.

(Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kormányhivatal)