A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kormányhivatal Agrárügyi Főosztálya felhívja a gazdálkodók figyelmét, hogy 2020 augusztusától elkezdi a parlagfűvel fertőzött táblák légi úton történő felderítését.

A felderítés során a légi jármű a megye teljes területét lerepüli. A földhivatali mezőgazdász és a növényvédelmi felügyelő a parlagfüves területeket beméri, jegyzőkönyvezi, lefotózza, amely dokumentumok a későbbi eljárás lefolytatásához szükségesek. A felvételezés során a nem művelt, ugaroltatott parlagfüves és nem megfelelően gyomirtott területeket, táblaszéleket is dokumentálják.

A repülés során a fertőzött tarlók felderítése az elsők között szerepel. A gazdálkodó kötelessége a vonatkozó törvény alapján az ilyen fertőzött részeken az egészségkárosító allergén parlagfű kiirtása. A közérdekű védekezés elrendelésének és az ezzel járó szankciók elkerülésének legjobb módja a tarlóhántás megfelelő minőségben történő elvégzése. A nem megfelelően gyomirtott kultúrákban (napraforgó, szója, csillagfürt, dinnye), táblaszéleken, mezsgyéken, önkormányzati utakon, ugaroltatott területeken, zárt kertekben is el kell végezni a kaszálást, gyomirtást. Az eljárás megindítását követően, a felvett terület nagyságtól függően, 15.000-5.000.000 Ft-ig terjedő növényvédelmi bírságot kell kiróni, valamint az eljárás költségeinek megtérítéséről is rendelkezni kell. Ezt az összeget a földhasználónak vagy tulajdonosnak kell megfizetnie.

Kérjük a Tisztelt Gazdálkodókat, hogy ne mulasszák el, illetve ne halasszák későre a használatukban lévő területek művelését, mivel a pollent szóró parlagfű humán-egészségügyi, agrotechnikai, és gazdálkodási szempontból nagy kockázattal bír.

(Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kormányhivatal)