A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kormányhivatal tájékoztatja a földtulajdonosokat és -használókat, hogy megkezdődnek a megyei határszemlék és ezzel párhuzamosan a parlagfű elleni hatósági védekezés.

Értesítjük Önöket, hogy az ingatlanügyi hatáskörben eljáró Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kormányhivatal 2021. évben (július hónaptól októberig) a termőföld védelméről szóló 2007. évi CXXIX. törvény előírásainak megfelelően az alábbi települések területén tart határszemle ellenőrzést:

 

- Anarcs
- Apagy
- Balsa
- Benk
- Beregdaróc 
- Beszterec
- Biri
- Cégénydányád
- Dombrád
- Döge
- Eperjeske
- Garbolc
- Gemzse
- Gyüre
- Hermánszeg
- Ilk
- Kisléta
- Levelek
- Lónya
- Magy
- Máriapócs
- Mátyus
- Nagycserkesz
- Nagydobos
- Nagyhalász
- Nagyhódos
- Napkor
- Nyírcsaholy
- Nyíribrony
- Nyírmeggyes
- Nyírtura
- Olcsvaapáti
- Ömböly
- Porcsalma
- Ramocsaháza
- Rápolt
- Szamoskér
- Szamossályi
- Szatmárcseke
- Tiszacsécse
- Tiszakóród
- Terem

 

 

A határszemle során az alábbiak kerülnek fokozott ellenőrzésre:

- termőföldet érintő hasznosítási kötelezettség betartása;

- ideiglenes és mellékhasznosítási kötelezettség teljesítése;

- a természetbeni és ingatlan-nyilvántartási állapot egyezősége;

- termőföld engedély nélküli és engedélytől eltérő más célú hasznosítása, ezzel kapcsolatos bejelentési kötelezettségek teljesítése.

 

Tájékoztatásul közöljük, hogy az esetleges jogszabályi kötelezettség megszegéséből eredő mulasztásokat (hasznosítási kötelezettség elmulasztása, időközben bekövetkezett művelési ág változás bejelentésének elmulasztása, termőföld más célú hasznosítás megkezdése, megszüntetése bejelentési kötelezettségének elmulasztása, stb.) az ellenőrzés megkezdéséig rendelkezésre álló időn belül még szankció nélkül pótolhatják.

 

Az ellenőrzés során észlelt, felróható mulasztások, jogszabálysértések a hivatkozott törvény alapján földvédelmi bírság kiszabását vonják maguk után.

A határszemle alanya – a feltárt jogsértés jellegétől függően – egyaránt lehet a földhasználó, az ingatlan tulajdonosa, a tulajdonosi jogokat gyakorló szerv vagy vagyonkezelő, illetve az igénybevevő is.

Felhívjuk a figyelmet, hogy a parlagfű elleni hatósági védekezés helyszíni ellenőrzése a határszemlével párhuzamosan folyik, nemcsak a határszemlével érintett, hanem a megye területén lévő valamennyi település külterületén.

Kérjük a Tisztelt Földtulajdonosokat és Földhasználókat, hogy a termőföldekkel kapcsolatos jogszabályi kötelezettségeiknek tegyenek eleget!

Tekintettel arra, hogy a határszemle ellenőrzések a gazdálkodók széles körét érintik, kérem a Tisztelt hatóságok, települési önkormányzatok és érintett szervezetek vezetőit, hogy a földtulajdonosok és földhasználók minél szélesebb körű tájékoztatását – és ezzel a jogszabályi előírások betartását - a rendelkezésükre álló eszközökkel szíveskedjenek elősegíteni.

(Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kormányhivatal)