Gyámügyi és Igazságügyi Főosztály

Változások a pénzbeli és természetbeni szociális ellátások iránt előterjesztett kérelemnyomtatványokban

A pénzbeli és természetbeni szociális ellátások igénylésének és megállapításának, valamint folyósításának részletes szabályairól szóló 63/2006. (III. 27.) Korm. rendelet (a továbbiakban Pr.) 1. § (3) bekezdése szerint járási hivatal hatáskörébe tartozó szociális rászorultságtól függő pénzbeli vagy természetbeni szociális ellátás iránti kérelmet a szociál- és nyugdíjpolitikáért felelős miniszter által e célra rendszeresített formanyomtatványon (a továbbiakban: kérelemnyomtatvány) kell benyújtani. A kérelemnyomtatványt a kormányzati portálon, valamint a fővárosi és megyei kormányhivatalok honlapján közzé kell tenni.

2021. január 1. napjától a Pr. hivatkozott rendelkezése azzal egészült ki, hogy az ügyfélnek a kérelemnyomtatványon nyilatkoznia kell arról, rendelkezik-e ügyfélkapu regisztrációval és vele a hatóság elektronikus úton tarthat-e kapcsolatot. E változtatást át kellett vezetni a kérelemnyomtatványokon is ezért 2021. január 1. napjától a kérelemnyomtatványok tartalmazzák az ügyfél elektronikus ügyintézésre vonatkozó nyilatkozatához szükséges részt is.

Emellett további változás, hogy az ápolási díj és a gyermekek otthongondozási díja megállapításához szükséges háziorvosi igazolás nyomtatvány tájékoztató résszel egészült ki az egységes alkalmazás érdekében.

Az aktív korúak ellátása, az ápolási díj, a gyermekek otthongondozási díja, az időskorúak járadéka, az egészségügyi szolgáltatásra való jogosultság, valamint a közgyógyellátásra való jogosultság kérelmezéséhez az új nyomtatványok elérhetően a Kormányhivatal honlapján a „Szociális ellátások igényléséhez kapcsolódó nyomtatványok” pont alatt.

(Gyámügyi és Igazságügyi Főosztály)