A globális felmelegedés napjaink talán legégetőbb problémájává vált. Környezetünket úgy tudjuk megvédeni, ha növeljük a hulladékok újrahasznosítását, ezáltal csökkentjük a hulladéklerakókra kerülő szemét mennyiségét. A keletkező hulladékok jelentős része ma is a lerakókon végzi, pedig megfelelően kezelve a legtöbb szemét újrahasznosítható, ezzel nem csak a környezetszennyezést mérsékeljük, de jelentős mennyiségű nyersanyagot is megtakaríthatunk. Mindazonáltal hulladékgazdálkodási szempontból a legfontosabb a hulladékok keletkezésének megelőzése.

A folyamat még visszafordítható, de ehhez az emberek összefogására és egy markáns szemléletváltásra van szükség. Ezért a Somogy Megyei Kormányhivatal lehetőséget biztosított azon kollégák számára, akik fontosnak tartják a környezettudatos életvitelt és szeretnének megismerkedni a szelektív hulladékgyűjtés szabályaival, hogy egy körülbelül egy órás program keretében tájékoztatást kaphassanak az újrahasznosítás alapjairól és a hulladék szétválogatásának szabályairól a Kaposvári Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft. telephelyén.

A teleplátogatáson lehetőség nyílt megismerni, hogy mi történik a szeméttel miután kikerül a háztartásokból és hogyan tudjuk mi magunk is – az újrahasznosítás révén – csökkenteni a hulladéklerakókra kerülő szemét mennyiségét.

A 2015. óta üzemelő Kaposvári Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft telephelyén a szakemberek betekintést engedtek a hulladék feldolgozásának menetébe. A vállalat 117 településen látja el a közszolgáltatást, naponta mintegy 150 tonna hulladék kezelését végzik a telepen. A kormányhivatal kollégái megtekinthették a szelektív hulladékok szétválogatásának folyamatát, illetve az osztályozott szemét utóéletét is. Továbbá bemutatásra került a mechanikai csarnok, ahol a kommunális hulladékot kezelik, majd a túra végén a komposztáló tér is, ahol évi 5000 tonna zöldhulladék feldolgozására, majd technológiai célú felhasználására kerül sor.

A programon részt vett dr. Neszményi Zsolt is. A kormánymegbízott szerint kiemelten fontos a környezetünk védelme és a környezettudatos szemlélet, hiszen miközben néhányan még mindig kételkednek abban, hogy az emberi tevékenységgel összefüggő klímaváltozás nem létezik, a jelenség egyre több igazán súlyos tünetet mutat világszerte, amelyből néhányat már saját magunk is tapasztalhattunk az elmúlt időszakban.

A Somogy Megyei Kormányhivatal működése során kiemelt figyelmet fordít a környezetvédelemre. Az elmúlt időszakban a KEHOP-5.2.2 jelű „Középületek kiemelt épületenergetikai fejlesztései” projekt keretében - 2,7 milliárd Ft összegű vissza nem térítendő, európai uniós támogatással - 18 középület energetikai korszerűsítése valósult meg, továbbá egy beruházás folyamatban van.

A beruházás eredményeként a megye számos pontján elhelyezkedő, a kormányhivatal vagyonkezelésében vagy használatában álló épületen jelentős mértékű energia megtakarítás érhető el. A korszerűesítés során nyílászáró cserékkel, homlokzati és födém hőszigeteléssel, fűtéskorszerűsítéssel valamint napelemes rendszerek telepítésével jelentősen csökken a kormányhivatali középületek éves elsődleges energiafogyasztása, nő a megújuló energiaforrásból előállított energiamennyiség. Kiemelendő továbbá, hogy a projekt hozzájárul az éves fűtési költség szignifikáns redukálásához is.

Magyarország klímapolitikájához igazodva a Somogy Megyei Kormányhivatal igyekszik minél alacsonyabb szintre szorítani az éves CO2 kibocsátást, így a korábbi évek korszerűsítései mellett folyamatosan azon dolgozik, hogy újabb energetikai fejlesztések valósuljanak meg. A fejlesztéssel érintett épületeket a megye lakosságának jelentős hányada látogatja ügyintézési céllal, az energiahatékonyság javítását szolgáló beruházás egyben támogatja a helyi társadalom klímatudatosságának erősítését, népszerűsíti a környezettudatos gondolkodást is.

A környezettudatos beruházásokon túl 2018-ban három új elektromos VW e-Golf típusú autóval gyarapodott a kormányhivatal flottája.

A kormány az infrastruktúra kiépítése és az elektromobilitás terjesztése érdekében hozta létre az e-Mobil Elektromobilitás Nonprofit Kft.-t. Az állam célja, hogy a hazai autóparkban 2030-ra az árammal hajtott járművek aránya elérje a 30 százalékot.

Köszönjük a Kaposvári Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft-nek, hogy lehetőséget biztosított a hivatal dolgozói részére, hogy megismerkedhessenek a szelektív hulladékgyűjtés szabályaival.

Apró odafigyeléssel mi is sokat tehetünk a jövőnkért és ne feledjük, hogy minden lakos szemléletmódja számít a környezetünk megóvása érdekében.

(Somogy Megyei Kormányhivatal)