Negyvenhat év közszolgálatban eltöltött idő után nyugdíjba vonul dr. Kiss Pál. A siófoki járási hivatalvezetőt kollégái búcsúztatták.

Dr. Neszményi Zsolt kormánymegbízott személyesen köszönte meg a siófoki járási hivatalvezető munkáját, aki 46 év közszolgálatban eltöltött idő után nyugdíjba vonul.

Dr. Kiss Pál hivatalvezető nyugdíjba vonulása alkalmából, az iránta érzett tiszteletből, és kiemelkedő szakmai pályája elismeréseként a Somogy Megyei Kormányhivatal kollégái búcsúztatót szerveztek Siófokon.

Pályája:

Dr. Kiss Pál jogi diplomáját 1987-ben a pécsi Janus Pannonius Tudományegyetem Állam -és Jogtudományi Karán szerezte meg, jogi szakvizsgát 1990-ben tett.

Közigazgatási pályáját 1974. szeptember 1-jén kezdte a Balatonföldvári Községi Tanács műszaki előadójaként. Ezt követően végigjárta a ranglétrát, csaknem minden területen dolgozott:

1976-78 között a Siófoki Járási Hivatal igazgatási gyakornoka,

1978-80 -ig a Balatonszárszói Nagyközségi Közös Tanács igazgatási főelőadója,

1980-84 között Törökkoppány Községi Tanács vb-titkára volt.

1984-90 között a Balatonföldvári Nagyközségi Közös Tanács vb titkára,

1990-től balatonföldvári Nagyközségi Önkormányzat Jegyzője,

1991-től a Balatonföldvári Körjegyzőjég Körjegyzője,

1997-től körzetközponti jegyző, melyet 2003-től címzetes főjegyzőként látott el.

2017. november 1-től Siófoki Járási Hivatal hivatalvezetője.

Munkája során a jogszabályokban meghatározott feladatok jogszerű, szakszerű és eredményes ellátása mellett fontosnak tartotta a hatékony együttműködést, és jó kapcsolat fenntartását a képviselő-testületekkel, polgármesterekkel, intézményekkel. Járási hivatalvezetőként rengeteg szervezői feladatot látott el, töretlen lelkesedéssel vette az akadályokat. Munkáját mindenkor szolgálatnak tekintette. Mindig hivatalnokhoz méltó fegyelmezettséggel, lelkiismeretesen állt helyt, és a közel fél évszázad alatt minden körülmény közt ember tudott maradni. Bármilyen területen is dolgozott, azt maximális szakmai színvonalon látta el, a rá jellemző megfontoltsággal.

Munkatársaitól is precíz, szabályos munkavégzést várt el, ugyanakkor ajtaja mindig nyitva állt kollegái előtt, akik nemcsak gondjaikkal, hanem szakterületükön szerzett tapasztalataikkal, javaslataikkal is felkereshették. Humánus, barátságos és segítőkész viselkedésével, demokratikus vezetői stílusával tekintélyt és tiszteletet vívott ki munkatársai körében.

A felsoroltakon túl számos szakmai rendezvényen, konferencián vett részt előadóként, rendszeresen publikált szakmai cikkeket is, többek között az egyablakos ügyintézés, a kistérségi igazgatás, a birtokvédelem, valamint az idegenforgalmi adó témákban.

A hivatalvezető 46 évet töltött el a közigazgatásban. Változó feladatokkal, megújuló kihívásokkal és számtalan nehézséggel kellett megküzdenie, melybe mindig tudott jókedvű optimizmust és humort csempészni.

Szakmai munkájának elismeréseként:

2001-ben a köztársasági elnök a Magyar Köztársasági Ezüst Érdemkereszt kitüntetést,

2002-ben Balatonföldvár Város Önkormányzata „Pro Urbe - Balatonföldvárért” kitüntetést,

2007-ben a Somogy Megyei Önkormányzat Somogy Polgáraiért díjat adományozott számára.

2017-ben a közigazgatás fejlesztése és korszerűsítése érdekében kifejtett kiemelkedő tevékenysége, szakmai közéleti munkája alapján Deák Ferenc jogász Díjjal tüntették ki.

2018-ban Bálványos - Szólád -Szántód települések díszpolgári címet adományoztak számára,

2019-ben a közszolgálatban töltött 45 év alatt nyújtott színvonalas szakmai munkájáért a Somogy Megyei Kormányhivataltól Szent László emlékplakettben részesült.

Személye, munkássága, a kollégái iránt tanúsított embersége, türelme példa értékű lehet mindazok számára, akik munkájukat hivatásnak, munkahelyüket megőrzendő értéknek tekintik.

Boldog, élményekben gazdag, kiváló egészségnek örvendő nyugdíjas éveket kívánunk az egész kormányhivatal nevében.

(Somogy Megyei Kormányhivatal)