Júniusban megkezdődik a Nemzeti Földalapba tartozó földrészletek árverés útján történő értékesítése.

Országszerte mintegy 22 ezer hektár állami tulajdonban lévő földterület kerül kalapács alá. A licit Somogy vármegyében hozzávetőleg 575 hektárt érint.

Az árverésekre kialakított szabályrendszer lehetővé teszi, hogy átláthatóan, nyilvános keretek között történjen meg az állami földek értékesítése.

Az árverési eljárásban árverezőként a Földforgalmi tv. 18. § (1) bekezdés e) pontja szerinti helyben lakó, földművesnek minősülő természetes személy vehet részt, akinek az életvitelszerű lakáshasználata helye vagy a mezőgazdasági üzemközpontja legalább 3 éve olyan településen van, amelynek közigazgatási határa az adás-vétel tárgyát képező föld fekvése szerinti település közigazgatási határától közúton vagy közforgalom elől el nem zárt magánúton legfeljebb 20 km távolságban van.

A licitáláshoz a földrészlet kikiáltási árának 10 százalékos árverési biztosítékként való megfizetése szükséges, melyet az árverezőnek – helyrajzi számonként - a hirdetményben meghatározottak szerint kell megfizetnie, legkésőbb az árverést megelőző harmadik munkanap nulla óráig.

Az elővásárlásra jogosultak az árverésen élhetnek ezen jogukkal, a helyszínen személyesen kell az elfogadó nyilatkozatot megtenniük, de nem szükséges licitálniuk, elég a licit leütése után a legmagasabb összegnek megfelelő vételi ajánlatot tenniük.

Somogy vármegye 8 járásából 32 földrészlet – összesen 574,5 hektár –  kerül értékesítésre, az árveréseket a Somogy Vármegyei Kormányhivatal bonyolítja le június 28-tól, egy kaposvári helyszínen.

Az árverésre kerülő ingatlanok részleteit, a regisztrációval és a licitálással kapcsolatos valamennyi tudnivalót a Somogy vármegyében május 19-én közzétett hirdetmények tartalmazzák, melyek a kormányhivatal honlapjáról tölthetők le.

(Somogy Vármegyei Kormányhivatal)