Ezúton búcsúzunk tragikus hirtelenséggel elhunyt kollégánktól, Németh Zsuzsannától, a Somogy Megyei Kormányhivatal Marcali Járási Hivatal munkatársától

Németh Zsuzsanna a Marcali Járási Hivatali munkáját megelőzően 12 évig dolgozott a köz szolgálatában. Közel 8 évig az Enyingi Polgármesteri Hivatalban teljesített szolgálatot, 4 évig pedig a Mezőföldi Kistérségi Irodában.

2013. január 1. naptól - a járások felállásának első pillanatától - a Somogy Megyei Kormányhivatal Marcali Járási Hivatalánál a Hatósági és Gyámügyi Osztályon titkársági feladatokat látott el tragikus halálának napjáig.

Segítőkész munkájával, tapasztalatával, hivatástudatával a kezdetektől segítette a hivatalvezető, és járás valamennyi osztályának hivatali munkáját. Munkakapcsolata során mind a helyi, mind pedig a szakmai területen dolgozó kollégáival jó kapcsolatot ápolt.

Jelenléte és munkája nagyon fog hiányozni a járási hivatal valamennyi kollégájának.

(Somogy Megyei Kormányhivatal)