172 évvel ezelőtt, 1849. október 6-án végezték ki Aradon a magyar szabadságharc 13 honvéd főtisztjét, Pesten pedig Batthyány Lajost, az első magyar felelős kormány volt miniszterelnökét.

Október 6-a mindenekfelett a mártíroknak kijáró tisztelet kifejezője: olyan hősök tisztelete, akik megértették a kor, 1848-49, a pillanat feladatát és vállalták azt. Olyan magyar és más nemzetiségű férfiak halálának gyásza, akik a magyar függetlenség ügye mellett a világszabadság eszméiért is küzdöttek.

A tiszteletadás és a főhajtás a mártíroknak szól, de egyúttal felidézi az 1848-49-es forradalom és szabadságharc nehezen kivívott eredményeit, a polgári Magyarország megszületését is.

Elődeink határozott kiállása a demokratikus értékek mellett egyik alapja mai demokráciánknak. A 13 aradi vértanú kifejezte az akkori Magyarország társadalmi sokféleségét, és azt is, hogyan tud Magyarország boldogulásába, fejlődésébe vetett hit szolgálatába állni az egyszerű polgár és gazdag arisztokrata, akik – ahogy Jókai Mór írta – egy zászló alatt, egy haza fiainak vallották magukat.

Ez a gondolkodás a hazánk és közösségeink gyarapodásáért való cselekvés a ma emberének is követendő például szolgál.

Emlékezzünk ma a hősökre, akik végigküzdötték a szabadságharc csatáit és babérkoszorú helyett bitófára, vagy enyhébb büntetésként, golyó általi halálra ítéltettek.

A kivégzések azonban nem megszüntették, hanem megerősítették hazánk polgáraiban a nemzeti összetartozás érzését. Hajtsunk hát fejet a vértanúk előtt és vegyünk példát helytállásukról, tisztességükről, becsületükről.

(Somogy Megyei Kormányhivatal)