Mély megrendüléssel értesültünk arról, hogy Zolnai Xénia, a Somogy Megyei Kormányhivatal Kaposvári Járási Hivatal Kormányablak Osztály 1. osztályvezetője tragikus hirtelenséggel elhunyt.

Kolléganőnk szakmai életútja összekapcsolódott a közigazgatás iránti elhivatottságával és szeretetével, amelynek keretében mind az önkormányzati, mind az államigazgatási szférában magas színvonalon végezte tevékenységét. Jegyzői, bányahatósági szakreferensi, szociális igazgatási, szabálysértési hatósági ügyintézői, majd – a Kaposvár Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatalában megvalósult – okmányirodai vezetői tapasztalatai megszerzése után, Zolnai Xénia 2013. január. 1. napjától volt osztályvezető hivatalunkban.

Mindenkor fontosnak tartotta, hogy munkatársai felé széles spektrumú hozzáértést közvetítve gondoskodjon a kormányablakban folyó munka megszervezéséről, annak jogszerű biztosításáról, az ügyfélbarát közigazgatás gyakorlatban való érvényesüléséről.

Talpraesett egyéniségét, a munkavégzés iránti lelkes szemléletét, szókimondó, őszinte természetét nem feledjük el, tisztelettel őrizzük tovább emlékezetünkben.

Xénia egy korábban publikált írásával búcsúzunk.

„A minap kutyasétáltatás közben felnéztem a ránk boruló éjszakai égboltra, ezernyi csillag szikrázott a végtelenben szembesítve a lét és a létezés állandó paradoxonával. A végtelen felé száguldó, táguló öröklétben éljük lassú léptekkel mindennapi életünket. A Mindenséghez mérten kicsiny életünk időkényszerében sürgetünk, űzünk magunk előtt feladatokat, s türelmetlenül toporgunk, ha célunkat nem a kijelölt pályán és időben érjük el. Célokat tűzünk ki magunk elé, és célokat tűznek ki mások mi elénk. Elérhető és vágyott célokat, elérhetetlen és teljesíthetetlen ideákat.”

Zolnai Xéniát a Somogy Megyei Kormányhivatal saját halottjának tekinti.

(Somogy Megyei Kormányhivatal)