A Pest Megyei Kormányhivatal, mint szakképzési feladatot ellátó hatóság bizonyítványmásodlatot a 2010. január 29-ét követően kiállított bizonyítványokról állíthat ki a fél kérelmére.

A komplex szakmai vizsgáztatás szabályairól szóló 315/2013.(VIII.28.) Korm. rendelet

„49. § (1)26 Az elveszett vagy megsemmisült bizonyítványrólkérelemre – a szakképzési feladatot ellátó hatóság bizonyítványmásodlatot állít ki a törzslap alapján.

(2) A bizonyítványmásodlat – a névváltozás kivételével – az eredetileg kiadott bizonyítvánnyal mindenben egyező szövegű, tartalmú, kiadása a központi elektronikus nyilvántartásból kinyomtatott nyomtatvánnyal történik.”

A bizonyítványmásodlat kérelmet minden esetben postai úton szükséges megküldeni a kérelmen feltüntetett postacímre.

 

A bizonyítványmásodlat kiállításáért az illetékekről szóló 1990. XCIII. törvény 29.§ (1) bekezdése, valamint a 2. melléklet II. 2. d) pontja alapján 3000 forint illetéket kell fizetni, melyet utalással teljesíthetnek.


Felhívjuk szíves figyelmüket, hogy a bizonyítványmásodlat kiállítása a kérelem postai úton történő megérkezését követően kezdődik meg.

 

Amennyiben a másodlati kérelem 2010. január 29-ét megelőző időszakra irányul, a szakmai vizsgát szervező intézmény jogosult a másodlat kiállítására.

 

A bizonyítványmásodlat kérelem itt tölthető le.