.
Főosztályvezető: dr. Cserkúti Szabolcs


Tisztelt Olvasó!

A levegő védelméről szóló 306/2010. (XII. 23.) Korm. rendelet [a továbbiakban: 306/2010. (XII. 23.) Korm. rendelet] 14. § (1) bekezdése alapján azokra a zónákra és agglomerációkra, amelyekben a levegő kén-dioxid, nitrogén-dioxid, PM10, PM2,5, ólom, benzol vagy szén-monoxid szintje az éves levegőminőségi értékelés alapján meghaladja a határértéket, olyan megfelelő intézkedéseket tartalmazó levegőminőségi terv készítése szükséges, amelynek végrehajtásával a légszennyezettségi határértékek betartása a lehető legrövidebb időn belül biztosítható.
Az előírás a környezeti levegő minőségéről és a Tisztább levegőt Európának elnevezésű programról szóló, 2008. május 21-i 2008/50/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvnek (a továbbiakban: 2008/50/EK irányelv) való megfelelést szolgálja.
A 306/2010. (XII. 23.) Korm. rendelet 14. § (1) bekezdése alapján a levegőminőségi tervet a területi környezetvédelmi hatóság, a „Budapest és környéke” légszennyezettségi agglomeráció esetében a Pest Megyei Kormányhivatal Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztálya készíti el, és a tervet rendszeresen felülvizsgálja.
A terv időszakos felülvizsgálata, a 2020. és 2021. évek levegőminőségi adataival történő kiegészítése jelenleg is folyamatban van. A felülvizsgálat részét képezi jelen kérdőíves formájú adatgyűjtés is, amelynek célja a „Budapest és környéke” légszennyezettségi agglomeráció lakóinak környezeti levegő minőségére hatással lévő jellemzőinek, szokásainak megismerése.
Kérem, hogy a levegőminőség terv fejlesztéséhez szükséges adatok rendelkezésre állása érdekében az alábbi kérdőívet kitölteni szíveskedjen.
Ez a kérdőív személyes adatot nem gyűjt, anonim és kitöltése önkéntes. Az adatok kezelése kizárólag statisztika készítés céljából történik. Az adatok a Pest Megyei Kormányhivatal Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztály, Levegő- és Zajvédelmi Osztályának kerülnek megküldésre. A feldolgozott adatok kizárólag a 306/2010. (XII. 23.) Korm. rendelet „8. A levegőminőségi terv” című fejezetében meghatározott dokumentáció elkészítése során kerülnek felhasználásra. A papíron beérkező kérdőívek esetében a Pest Megyei Kormányhivatal az Adatkezelési tájékoztatójában megfogalmazottak alapján jár el. A tájékoztató itt érhető el:
A kérdőív papíron történő verziójának elérhetősége: (lsd. Itt csatolmány)

Köszönjük szíves támogatását.

 

Környezetvédelmi, Természetvédelmi,és Hulladékgazdálkodás Főosztály
Vezetője dr. Cserkúti Szabolcs főosztályvezető
Cím 1072. Budapest, Nagy Diófa utca 10-12.
E-mail [[[RBPdvHlZzgHlJWs40NZyem9sZGhhdG9zYWdAcGVzdC5nb3YuaHU=]]]
Telefon (1) 478-4400

Jogi és Hatósági Nyilvántartó Osztály
Vezetője
dr. Megyeri Tamás Lajos osztályvezető
Cím 1072. Budapest, Nagy Diófa utca 10-12.
E-mail [[[psVcUyXSeTyL9lYMIg11zzem9sZGhhdG9zYWdAcGVzdC5nb3YuaHU=]]]
Telefon


 


Komplex Környezetvédelmi Engedélyezési Osztály
Vezetője
dr. Orosziné Dr. Polner Kinga osztályvezető
Cím 1072. Budapest, Nagy Diófa utca 10-12.
E-mail [[[pQkKXbKonsmaqiahj3ZYMem9sZGhhdG9zYWdAcGVzdC5nb3YuaHU=]]]
Telefon


 


Hulladékgazdálkodási Osztály
Vezetője
Tőzsér Károly osztályvezető
Cím 1072. Budapest, Nagy Diófa utca 10-12.
E-mail [[[cIzbaJYmKTn32Zhem9sZGhhdG9zYWdAcGVzdC5nb3YuaHU=]]]
Telefon

 


Levegő- és Zajvédelmi Osztály
Vezetője
Péterfy Csaba osztályvezető
Cím 1072. Budapest, Nagy Diófa utca 10-12.
E-mail [[[rMUYyI2yTem9sZGhhdG9zYWdAcGVzdC5nb3YuaHU=]]]
Telefon


 


Kármentesítési Osztály
Vezetője
Illés Gábor
Cím 1072. Budapest, Nagy Diófa utca 10-12.
E-mail [[[UVcGJKXDmZbzqVXbT9jhYMMmZOJem9sZGhhdG9zYWdAcGVzdC5nb3YuaHU=]]]
Telefon


 


Természetvédelmi Osztály
Vezetője
Galamb István osztályvezető
Cím 1072. Budapest, Nagy Diófa utca 10-12.
E-mail [[[LQDtVkwHvszOvxz3ZZ2em9sZGhhdG9zYWdAcGVzdC5nb3YuaHU=]]]
Telefon

 


Környezetvédelmi Mérőközpont
Vezetője
Polyákovics Zsuzsanna osztályvezető
Cím 1211. Budapest, Nagyduna sor 1-25.
E-mail [[[QgMunxvLUILkW3DETem9sZGhhdG9zYWdAcGVzdC5nb3YuaHU=]]]
Telefon