A környezeti hatásvizsgálati eljárás szabályait a környezeti hatásvizsgálati és az egységes környezethasználati engedélyezési eljárásról

Az országos természetvédelmi hatóság jár el elsőfokú országos illetékességgel rendelkező természetvédelmi hatóságként

Fokozottan védett állatfajok esetén a természet védelméről szóló 1996. évi LIII. törvény 43. § (2) bekezdése alapján engedélyköteles tevékenység engedélyezése

Fokozottan védett növényfajokat érintő a természet védelméről szóló 1996. évi LIII. törvény 42. § (3) bekezdés c) és e)-h) pontja alapján engedélyköteles tevékenységek engedélyezése