A gyermek huzamosabb időtartamú vagy letelepedés céljából történő külföldi tartózkodási helyének kijelölése

A gyermek nevének megállapítása

A szülők lakóhelyének vagy a szülők által kijelölt más tartózkodási helynek az elhagyása

Általános szabályok

Apai elismerő nyilatkozat felvétele

Apasági (anyasági) perek

Az előzetes jognyilatkozat felvétele

Családba fogadás

Családi pótlék természetbeni formában történő nyújtása

Gondnok jognyilatkozatainak jóváhagyása

Gondnok, ideiglenes gondnok kirendelése

Gondnokság alá helyezési per

Gyámnevezés, gyámságból kizárás

Gyermektartásdíj megelőlegezése

Gyermekvédelmi gondoskodás alatt álló gyermek örökbefogadása

Ideiglenes hatályú elhelyezés

Igazolatlan óvodai, iskolai mulasztás

Képzelt szülő adatainak megállapítása

Megelőző pártfogás

Nevelésbe vétel

Nyílt örökbefogadás engedélyezése

Otthontermetési támogatás

Örökbefogadás felbontása

Örökbefogadáshoz hozzájárulás a szülő részéről az örökbefogadó személyének ismerete nélkül

Örökbefogadásra való alkalmasság megállapítása

Örökbe fogadhatónak nyilvánítás

Számadási ügyek

Származás megismerésével kapcsolatos eljárás

Születendő gyermek családjogi helyzetének rendezése

Támogatott döntéshozatal

Titkolt terhesség esetén a gyermek lakóhelyének megállapítása

Utógondozás