.
Járási hivatalvezető: dr. Borbélyné dr. Muity Klára

A járáshoz tartozó települések: Ecser, Maglód, Üllő, Vecsés

Tisztelt Ügyfeleink!

A tartós adathordozók kereskedői a járási hivatalokban vehetik át a fogyasztóiknak járó, jogszabály szerint meghatározott címkéket.
2021. december 1-jétől a 726/2020. (XII. 31.) Korm. Rendelet értelmében minden magyarországi székhellyel vagy telephellyel rendelkező természetes vagy jogi személy, aki kereskedelmi tevékenysége során tartós adathordozót értékesít, a jogszabály által meghatározott, egyszeri adattörlést lehetővé tevő címkét a vásárlást igazoló számviteli bizonylattal együtt a vásárló részére át kell adja.
A címkét a kereskedő a székhelye vagy telephelye szerinti illetékes járási hivatalban veheti át, és sorszám alapján, egyenként köteles nyilvántartani.
A címkék átadás-átvétele körében a Kormányhivatal felhívja a figyelmet az alábbiakra:
A kereskedő kereskedelmi tevékenység végzésére való jogosultságának igazolását (a kereskedelmi tevékenység végzésére jogosító okirat a jegyzőtől kapott működési engedély vagy igazolás) az átadás-átvétel során a járási hivatal munkatársa számára be kell mutatni.
Címke átvételére csak a cégjegyzésre jogosult vezető, vagy annak meghatalmazottja jogosult. A címkék átvételéhez szükséges iratok: aláírási címpéldány/általános meghatalmazás és bélyegző.
Bővebb felvilágosítás a járási hivatalokban kérhető.
Vecsési Járási Hivatal
Cím 2220 Vecsés, Szent István tér 1.
E-mail [[[IszDwuKfFcLW61rDOzOamFyYXNpaGl2YXRhbC52ZWNzZXNAcGVzdC5nb3YuaHU=]]]
Telefon (29) 555-215
Illetékesség Ecser, Maglód, Üllő, Vecsés
Félfogadás A hivatalvezető és a hivatalvezető-helyettes előzetes
időpont-egyeztetés alapján fogadja az ügyfeleket.