.
Járási hivatalvezető: Kiss Judit
Járási hivatalvezető-helyettes: Dr. Pogácsás Mónika

A járáshoz tartozó települések: Alsónémedi, Felsőpakony, Gyál, Ócsa

Tartós adattárolók végleges törléséhez szükséges Címkék átvételével kapcsolatos tudnivalók Kereskedők részére

Az adatok végleges hozzáférhetetlenné tételét lehetővé tevő alkalmazás biztosításával kapcsolatos eljárási szabályok meghatározásáról szóló 726/2020. (XII. 31.) Korm. rendelet értelmében Gyáli Járási Hivatal illetékességi területén székhellyel vagy telephellyel rendelkező Kereskedőket a tartós adattárolók végleges törléséhez szükséges Címkék átvételével kapcsolatban az alábbiakról tájékoztatjuk.

Igénybejelentés

A Címkék átadás-átvételének folyamata egy igénybejelentő lap kitöltésével kezdődik, melybe az igénylő személy adatait és az igényelt Címkék számát kell beírni.

A szükséges adatokkal feltöltött igénybejelentő lap szkennelt példányát kérjük a [[[MMCvwxNmFNKeLtSFU5ERR0yY2lta2UuZ3lhbEBwZXN0Lmdvdi5odQ==]]] e-mail címre megküldeni.

Az átadás-átvétel időpontjának meghatározása

Megfelelően kitöltött és visszaküldött igénybejelentő lap esetében a Gyáli Járási Hivatal Hatósági Osztályának munkatársai visszaigazolják a kérés beérkezését, továbbá értesítést küldenek a Címkék átvételének időpontjáról.

Az igénylés és az átadás-átvétel feltételei

1) A Kereskedőt kereskedelmi tevékenység végzésére jogosító – a jegyzőtől kapott működési engedély vagy igazolás – okirat, melyet az átadás-átvétel során a járási hivatal munkatársa számára be kell mutatni.

2) Címke átvételére csak a cégjegyzésre jogosult vezető, vagy annak meghatalmazottja jogosult. 3) A címkék átvételéhez szükséges iratok: aláírási címpéldány/általános meghatalmazás és bélyegző.

4) Személyazonosításra alkalmas érvényes igazolvány.

Amennyiben a Címkék átadás-átvételével kapcsolatban további segítségre van szüksége, kérem, hívja a 06-29/544-100 számot.

 

 

A járáshoz tartozó települések: Alsónémedi, Felsőpakony, Gyál, Ócsa

 


 

Gyáli Járási Hivatal
Cím 2360 Gyál, Kőrösi út 112-114.
E-mail
Telefon (29) 544-100
Fax (29) 544-108
Illetékesség Alsónémedi, Felsőpakony, Gyál, Ócsa
Félfogadás A hivatalvezető és a hivatalvezető-helyettes előzetes 
időpont-egyeztetés alapján fogadja az ügyfeleket.