A Kormány legújabb intézkedéseként a korlátozások miatt nehéz helyzetbe került vállalkozások - a turizmus, vendéglátás, szabadidős tevékenység szolgáltatást nyújtó munkaadók - részére a munkaviszonyban foglalkoztatott személy bruttó munkabére 50 százalékának megfelelő összegű támogatás nyújtható, legfeljebb a legkisebb munkabér 150 %-áig, amennyiben a munkaadó a munkavállaló részére munkabért megfizeti és a munkaadó vállalja, hogy 2021. február 28. napjáig a munkaviszonyt felmondással vagy közös megegyezéssel nem szünteti meg.

Kérelem 2020. november 11. napjától 2021. február 8. napig nyújtható be a támogatással érintett munkavállaló foglalkoztatási helye szerinti fővárosi és megyei kormányhivatalhoz.

A támogatás további részleteit a www.munka.hu oldalon nézheti meg.

(Pest Megyei Kormányhivatal)