Veresegyház Város Önkormányzata Gazdasági Műszaki Ellátó Szervezet (GAMESZ) által tervezett Veresegyház, 097 hrsz.-ú ingatlanon tervezett nem veszélyes hulladékhasznosító telep létesítésére vonatkozó előzetes vizsgálati eljárása a környezeti hatásvizsgálati és az egységes környezethasználati engedélyezési eljárásról szóló 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet [a továbbiakban: 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet] 3. számú mellékletének 107. a) pontja alapján.

Kifüggesztés napja: 2022.12.15.
Levétel napja: 2023.04.02.

Kifüggesztve megtalálható: Budapest, 1072 Nagy Diófa u. 10-12. szám alatt található Zöld Pont Irodában.

(Pest Megyei Kormányhivatal Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztály)