A Pest Megyei Kormányhivatal Műszaki Engedélyezési és Fogyasztóvédelmi Főosztály 2017. január 01. napjától a Pest Megyei Kormányhivatal Érdi Járási Hivatalának Közlekedési és Fogyasztóvédelmi Főosztályaként működik tovább, elsőfokú hatóság.

Tisztelt Ügyfelünk!

Fogyasztóvédelmi panaszát beadhatja lakóhelye szerinti illetékes járási hivatal kormányablakaiba személyesen,  postai úton vagy e-mailben.
Segítségül ajánljuk Hatósági panaszügyintézés – kérelem sablonunkat, amelyhez a panasszal kapcsolatos minden további dokumentum (bizonylat, levelezés, fotó) csatolható másolatban.


Kérelem adatlap PMKH Általános
Kérelem adatlap Közmű
Kérelem ürlap
Tájékoztató_PMKH postai úton küldés esetére

Elérhetőségeket itt találhatnak: http://jarasinfo.gov.hu/.

FONTOS TUDNIA, hogy a Hatóságunknak nincs hatásköre eljárni az alábbi esetekben:

· a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződés

· létrejöttének,

· érvényességének,

· joghatásainak és

· megszűnésének, továbbá

· a szerződésszegés és joghatásai megállapításának eseteiben, továbbá

· nem jogosult egyedi intézkedés (pl. kötelezni a vállalkozást a fogyasztó jótállási, szavatossági igényének érvényesítésére) vagy kártérítés közvetlen kikényszerítésére.

Az egyedi jogviták elbírálására irányuló kérelmet Hatóságunk hatáskör hiányában elutasítja.

Polgári jogvita esetén a megyei kereskedelmi és iparkamarák mellett működő alternatív vitarendezési fórum, a fogyasztó lakóhelye szerint illetékes Békéltető Testület, illetve a bírósági út vehető igénybe.

A békéltető testületek elérhetőségéről és eljárásáról itt tájékozódhat:
http://www.bekeltetes.hu/index.php?id=testuletek

Elérhetőségek
Cím 1141 Budapest, Komócsy u. 17-19.
Telefon (1) 460-2231
E-mail [[[ujmPbl3MJ3Zm9neXZlZEBwZXN0Lmdvdi5odQ==]]]Ügyfélszolgálat (rezsipont):

Hétfő 8-15:30,

Kedd 8-15:30,

Szerda 8-12:30,

Csütörtök 8-15:30,

Péntek 8-12:30