A kormány a hatékony, megbízható, polgár-barát és szolgáltató közigazgatás megteremtése érdekében 2010 tavaszán hozzálátott a magyar állam újjászervezéséhez. E történelmi léptékű átszervezés egyik kiemelkedő eredményeként 2011. január 1-jétől megkezdték működésüket a kormányhivatalok, a kormány általános hatáskörű területi államigazgatási szervei. Székhelyük a megyeszékhelyeken van, a főváros és Pest megye esetében egyaránt Budapesten.

A hivatalt kormánymegbízott vezeti, akit a miniszterelnökséget vezető miniszter javaslatára a miniszterelnök nevez ki és ment fel. A kormánymegbízott megbízatása a kormány megbízatásához kötött. A kormányhivatal hivatalszervezetét főigazgató vezeti, aki helyettesíti a kormánymegbízottat távolléte vagy akadályoztatása esetén. A főigazgató munkáját általános helyettesként az igazgató segíti.

A fővárosi és megyei kormányhivatal a kormánymegbízott által közvetlenül vezetett szervezeti egységekből és járási, illetve a fővárosban fővárosi kerületi hivatalokból áll.

A Nógrád Megyei Kormányhivatalt Dr. Szabó Sándor kormánymegbízott vezeti. A hivatalszervezetet Dr. Kalocsai Péter főigazgató irányítja. A főigazgató általános helyettese, Dr. Tőzsér Zsolt igazgató.

A kormányhivatal a jogszabályoknak és a kormány döntéseinek megfelelően - összehangolja és elősegíti a kormányzati feladatok területi szintű végrehajtását. Államigazgatási hatósági jogkört gyakorol, melynek keretében a különböző ügyekben (pl.: építésügy, gyámügy, adóügyek) első vagy másodfokon jár el. Ellátja a helyi önkormányzatok és kisebbségi önkormányzatok törvényességi ellenőrzését, valamint a kistérségi fejlesztési tanács, a megyei területfejlesztési tanács, a térségi fejlesztési tanács és a regionális fejlesztési tanács működésének törvényességi felügyeletét is. Ellenőrzi a területi illetékességgel államigazgatási jogkörben eljáró, illetve az ilyen feladatokat ellátó szerveket.

A kormányhivatal közreműködik egyes szervezési feladatok ellátásban, mint pl.: katasztrófák elleni védekezés, illetve a közigazgatási képzések és továbbképzések területén vizsgáztatási és vizsgaszervezési tevékenységet végez. Gondoskodik a területi koordináció fórumának, a fővárosi és megyei államigazgatási kollégiumnak, létrehozásáról, működéséről, valamint közreműködik a közigazgatás korszerűsítésével, és az elektronikus közigazgatás kialakításával kapcsolatos feladatok összehangolásában és szervezésében.

A kormánymegbízott közvetlen vezetése alatt álló szervezeti egységek

Főigazgató
Igazgató
Kormánymegbízotti Kabinet
Védelmi Bizottság Titkársága
Belső Ellenőrzési Osztály
Állami Főépítészi Iroda

Agrárügyi és Környezetvédelmi Főosztály
Élelmiszerlánc-biztonsági és Minőségellenőrzési Osztály
Járványügyi és Állatvédelmi Osztály
Növény- és Talajvédelmi Osztály
Környezetvédelmi Osztály
Földművelésügyi Osztály

Agrár- és Vidékfejlesztést Támogató Főosztály
Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Normatív Támogatások Kérelemkezelési Osztálya
Helyszíni Ellenőrzési Osztály
Vidékfejlesztési Beruházások Kérelemkezelési Osztálya

Családtámogatási és Társadalombiztosítási Főosztály
Családtámogatási Osztály
Egészségbiztosítási Osztály
Nyilvántartási és Ellenőrzési Osztály
Nyugdíjmegállapítási és Adategyeztetési Osztály
Rehabilitációs Ellátási és Szakértői Osztály
Társadalombiztosítási Osztály

Építésügyi és Örökségvédelmi Főosztály
Építésfelügyeleti Osztály
Építésügyi és Örökségvédelmi Osztály

Foglalkoztatási, Munkagügyi és Munkavédelmi Főosztály
Közfoglalkoztatási Osztály
Munkaerőpiaci Osztály
Alapkezelő Osztály
Munkaügyi és Munkavédelmi Osztály

Földhivatali Főosztály
Ingatlan-nyilvántartási Osztály
Földmérési és Földügyi Osztály

Gyámügyi és Igazságügyi Főosztály
Igazságügyi Osztály
Szociális és Gyámügyi Osztály

Hatósági Főosztály
Törvényességi Felügyeleti Osztály
Hatósági Felügyeleti Osztály
Oktatási Osztály

Jogi, Humánpolitikai és Koordinációs Főosztály
Humánpolitikai Osztály
Jogi és Koordinációs Osztály

Közlekedési, Műszaki Engedélyezési és Fogyasztóvédelmi Főosztály
Közlekedési Osztály
Útügyi Osztály
Fogasztóvédelmi Osztály

Népegészségügyi Főosztály
Járványügyi Osztály
Közegészségügyi Osztály

Pénzügyi és Gazdálkodási Főosztály
Pénzügyi és Számviteli Osztály
Beszerzési, Beruházási és Üzemeltetési Osztály
Informatikai Osztály
Támogatási és Bérgazdálkodási Osztály

Járási hivatalok

Balassagyarmati Járási Hivatal
Kormányablak Osztály
Hatósági és Gyámügyi Osztály
Élelmiszerlánc-biztonsági és Állategészségügyi Osztály
Foglalkoztatási Osztály

Bátonyterenyei Járási Hivatal
Kormányablak Osztály
Hatósági és Gyámügyi Osztály
Foglalkoztatási Osztály

Pásztói Járási Hivatal
Kormányablak Osztály
Hatósági és Gyámügyi Osztály
Élelmiszerlánc-biztonsági és Állategészségügyi Osztály
Foglalkoztatási Osztály

Rétsági Járási Hivatal
Kormányablak Osztály
Hatósági és Gyámügyi Osztály
Foglalkoztatási Osztály

Salgótarjáni Járási Hivatal

Kormányablak Osztály
Hatósági Osztály
Gyámügyi Osztály
Népegészségügyi Osztály
Élelmiszerlánc-biztonsági és Állategészségügyi Osztály
Foglalkoztatási Osztály

Szécsényi Járási Hivatal
Kormányablak Osztály
Hatósági és Gyámügyi Osztály
Foglalkoztatási Osztály

(NMKH Sajtó)