Kormányhivatali Hírlevél - Vállalkozások és Civil Szervezetek részére

TÁJÉKOZTATÓ A MUNKAERŐ-KÖLCSÖNZÉSI ÉS A MAGÁN-MUNKAKÖZVETÍTŐI TEVÉKENYSÉG NYILVÁNTARTÁSBA VÉTELÉRŐL ÉS FOLYTATÁSÁNAK FELTÉTELIRŐL SZÓLÓ 118/2001. (VI.30.) KORM.RENDELET MÓDOSÍTÁSÁRÓL

Több módosítással együtt lényeges változás, hogy 2017. december 1. napjától kezdődően a vagyoni biztosíték mértéke kölcsönzési tevékenység folytatása esetén ötmillió forintról tízmillió forintra emelkedett

Bővebben: itt olvasható

TÁJÉKOZTATÁS AZ ENGEDÉLYMENTES FOGLALKOZTATÁS BEJELENTÉSÉVEL KAPCSOLATOS ELJÁRÁSRÓL

Bővebben: itt olvasható

TÁJÉKOZTATÁS A TERÜLETI OPERATÍV PROGRAM (TOP) KERETÉBEN A MEGYEI FOGLALKOZTATÁSI PAKTUM PROJEKTEINEK ESETÉN NYÚJTHATÓ TÁMOGATÁSOKRÓL

Bővebben: itt olvasható

TÁJÉKOZTATÁS A PÁLYAVÁLASZTÁSI TANÁCSADÁSSAL FOGLALKOZÓ HÉT SZERVEZET EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁSÁRÓL

Az országban elsőként és egyedülálló módon, megállapodást írt alá a megyénkben pályaválasztási tanácsadással foglalkozó hét szervezet Tatabányán, az együttműködést koordináló Komárom-Esztergom Megyei Kereskedelmi és Iparkamara székházában.

Bővebben: itt olvasható

TÁJÉKOZTATÁS A GINOP 5.3.10-17 LÉTSZÁMLEÉPÍTÉSEK MEGELŐZÉSE ÉS KEZELÉSE C. KIEMELT PROJEKTRŐL

Bővebben: itt olvasható

VÁLTOZOTT A SZOCIÁLIS HOZZÁJÁRULÁSI ADÓ MÉRTÉKE A KÖZFOGLALKOZTATÁS TERÜLETÉN IS

Bővebben: itt olvasható

TÁJÉKOZTATÁS A TÁRSADALOMBIZTOSÍTÁSI ÜGYEK INTÉZÉSÉVEL KAPCSOLATOS SZERVEZETI ÉS HATÁSKÖRI VÁLTOZÁSOKRÓL

Az Országos Nyugdíjbiztosítási Főigazgatóság 2017. november 1-jétől beolvadt a Magyar Államkincstárba. A beolvadás következtében 2017. november 1-jétől már a Magyar Államkincstár jár el központi nyugdíjbiztosítási szervként, központi családtámogatási szervként, szociális hatóságként és központi egészségbiztosítási szervként.

Bővebben: itt olvasható

REKLÁMHORDOZÓK ADÓZTATÁSA 2018. JANUÁR 1. NAPJÁTÓL

A helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény 2018. január 1-jével bővíti az önkormányzatok adóztatási mozgásterét, és az építményadó adóköteles tárgyaként jelölve, bevezeti a településkép védelméről szóló törvény szerinti reklámhordozókra az építményadót.

Bővebben: itt olvasható

TÁJÉKOZTATÓ A KÖZÉRDEKŰ MUNKA BÜNTETÉS VÉGREHAJTÁSÁBAN EGYÜTTMŰKÖDŐ MUNKAHELYEK SZÁMÁRA

Bővebben: itt olvasható

SZEMÉLYGÉPKOCSIVAL DÍJ ELLENÉBEN VÉGZETT KÖZÚTI SZEMÉLYSZÁLLÍTÁS (TAXIZÁS) JOGSZABÁLYI FELTÉTELEINEK VÁLTOZÁSA

Bővebben: itt olvasható

KÉT-VAGY HÁROMKEREKŰ JÁRMŰVEK, VALAMINT NÉGYKEREKŰ MOTORKERÉKPÁROK, TOVÁBBÁ A MEZŐGAZDASÁGI ÉS ERDÉSZETI JÁRMŰVEK PIACFELÜGYELETI ELLENŐRZÉSE

Bővebben: itt olvasható

ÚTÉPÍTÉSI ENGEDÉLYEZÉSI ELJÁRÁSOK

Bővebben: itt olvasható

A KÖRNYEZETI HATÁSVIZSGÁLATI ÉS AZ EGYSÉGES KÖRNYEZETHASZNÁLATI ENGEDÉLYEZÉSI ELJÁRÁSRÓL

Bővebben: itt olvasható

A HULLADÉKKAL KAPCSOLATOS NYILVÁNTARTÁSI ÉS ADATSZOLGÁLTATÁSI KÖTELEZETTSÉGEKRŐL SZÓLÓ 309/2014. (XII. 11.) KORM. RENDELET ÉS A HULLADÉKLERAKÁSSAL, VALAMINT A HULLADÉKLERAKÓVAL KAPCSOLATOS EGYES SZABÁLYOKRÓL SZÓLÓ 20/2006. (IV. 5.) KVVM RENDELET 2017. AUGUSZTUS 05. NAPJÁTÓL MÓDOSULT

Bővebben: itt olvasható

PANELSZIGETELÉSEKRE, ÉPÜLETEK FELÚJÍTÁSÁRA A TERMÉSZETVÉDELMI HATÓSÁG ENGEDÉLYE IS SZÜKSÉGES LEHET

Bővebben: itt olvasható

TÉLI TRÁGYATÁROLÁSI ÉS TRÁGYAKIJUTTATÁSI TILALOM

Bővebben: itt olvasható

NITRÁT-ADATSZOLGÁLTATÁS

Bővebben: itt olvasható

AZ EGYÉNI VÁLLALKOZÓ TEVÉKENYSÉGE MEGKEZDÉSÉNEK, FOLYTATÁSÁNAK, SZÜNETELÉSÉNEK ÉS MEGSZŰNÉSÉNEK A JOGSZABÁLYI ELŐÍRÁSOKNAK MEGFELELŐSÉGE ÉRDEKÉBEN SZÜKSÉGES, LEGFONTOSABB INFORMÁCIÓK

Bővebben: itt olvasható

A VÍZIKÖZMŰ-BEKÖTÉST VÉGZŐ SZEMÉLYEK BEJELENTÉSÉRŐL ÉS NYILVÁNTARTÁSÁRÓL SZÓLÓ 220/2017. (VII. 31.) KORM. RENDELET, VALAMINT A VILLANYSZERELŐK BEJELENTÉSÉRŐL ÉS NYILVÁNTARTÁSÁRÓL SZÓLÓ 219/2017. (VII. 31.) KORM. RENDELET SZIGORÍTOTTA A VÍZSZERELŐK ÉS VILLANYSZERELŐK TEVÉKENYSÉGÉRE VONATKOZÓ ELŐÍRÁSOKAT

Bővebben: itt olvasható

NÉPEGÉSZSÉGÜGYI HÍREK

Bővebben: itt olvasható

(Komárom-Esztergom Megyei Kormányhivatal)