Január elsejével módosultak az áldozatsegítés és az áldozatvédelem szabályai, az új törvény többek között rugalmasabb határidőkkel, kisebb bürokráciával és online csatornával is segíti az ügyfeleket.

Az áldozatsegítés és az áldozatvédelem feladata a bűncselekmény miatt felmerült egyéni hatások és költségek mérséklése, amely optimális esetben másodlagosan össztársadalmi szinten is költségmegtakarítást jelent, javítja a társadalom mentális állapotát és humánerőforrásokat szabadít fel.

A bűncselekmények áldozatainak segítéséről és az állami kárenyhítésről szóló 2005. évi CXXXV. törvény (a továbbiakban: Ást.) és a hozzá kapcsolódó végrehajtási rendeletek 2021. január 1. napi hatállyal jelentősen módosultak.

A legfontosabb változásokat az alábbiak szerint foglaljuk össze:

1. Az Ást. alapján azonnali pénzügyi segélyként az áldozatsegítő szolgálat fedezi az áldozat lakhatással, ruházkodással, élelmezéssel és utazással kapcsolatos, valamint a gyógyászati és kegyeleti jellegű rendkívüli kiadásait akkor, ha a bűncselekmény vagy a tulajdon elleni szabálysértés következtében az áldozat ezen kiadások megfizetésére nem képes. Az Ást. az igényérvényesítés határideje tekintetében a korábbi 5 nappal szemben úgy rendelkezik, hogy azonnali pénzügyi segély iránti kérelmet a bűncselekmény, illetve a szabálysértés elkövetését követő nyolc napon belül lehet előterjeszteni. Az azonnali pénzügyi segély maximális összege 2021-ben 158.165.-Ft.

2. 2021. január 1. napjától hatályon kívül helyezték az Ást. 20. § (3) bekezdését, mely szerint korábban az áldozatsegítő szolgálat eljárásában írásbelinek nem minősíthető elektronikus úton nem tartott kapcsolatot az ügyféllel. Figyelemmel arra, hogy a kapcsolattartás ilyen megszorítása nem szolgálta az áldozatok érdekeit, ezáltal nehezen is volt alkalmazható, indokolt volt az érintett rendelkezés hatályon kívül helyezése. Ennek megfelelően az áldozatsegítő szolgálat akár e-mailen is fogadhatja az áldozatok kérelmeit, megkereséseit.

3. A szándékos, személy elleni erőszakos bűncselekmények áldozatai által igénybe vehető állami kárenyhítés a korábbi 3 hónappal szemben főszabályként a bűncselekmény elkövetésétől számított 1 éven belül, rászorultsági feltételektől függetlenül igényelhető. Egyösszegű kárenyhítésként az áldozat a bűncselekmény miatt bekövetkezett vagyoni kárának teljes vagy részbeni megtérítését igényelheti. Az egyösszegű kárenyhítés, mértéke legfeljebb az alapösszeg tizenötszöröse (2021-ben 2.372.475.-Ft).

4. A pénzbeli támogatás esetleges visszatérítése esetén az áldozatsegítő szolgálat a visszatérítendő összeg megfizetésére – a korábbi 6 hónapos fizetési kedvezményekkel szemben - kérelemre, indokolt esetben egy alkalommal legfeljebb tizenkét hónap halasztást vagy részletfizetést engedélyezhet.

A módosítások további kiemelt célja, hogy az áldozatok és az állami áldozatsegítő szervezetek közötti kapcsolatfelvétel hatékonyabbá tételével – a jelenlegi rendszer megtartása mellett – bevezetésre kerüljön az áldozatok közvetlen elérésén alapuló, akár 90%-os áldozatelérést is megvalósító úgynevezett „opt-out” rendszer annak érdekében, hogy az áldozatok minél szélesebb köre kaphasson segítséget.

A hatályos rendelkezések alapján összeállított, a pénzbeli támogatások (azonnali pénzügyi segély, állami kárenyhítés) igényléséhez szükséges nyomtatványok és az áldozatsegítési támogatásokat összefoglaló tájékoztató anyag innen letölthetők.

(Komárom-Esztergom Megyei Kormányhivatal)