Január 18-ától február 15-éig lehet jelentkezni a 2021/2022-es tanév május-júniusi közép- és emelt szintű érettségi vizsgáira.

 

Akik középiskolai tanulói jogviszonnyal rendelkeznek, de érettségi bizonyítványt még nem szereztek, valamint azok, akik középiskolai tanulói jogviszonnyal és érettségi bizonyítvánnyal is rendelkeznek, saját iskolájukban, az intézményben kapott jelentkezési lapon nyújthatják be jelentkezéseiket.

A középiskolai tanulói jogviszonnyal nem rendelkezők számára a kormányhivatal működteti az érettségi vizsgabizottságot és szervezi a vizsgákat. Ez esetben az Oktatási Hivatal honlapján megtalálható jelentkezési lapot kell kitöltve, aláírva, a szükséges mellékletekkel együtt eljuttatni személyesen vagy ajánlott, tértivevényes postai küldeményben, vagy ügyfélkapun keresztül (e-papíron) legkésőbb 2022. február 15-ig a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatal Hatósági Főosztály Hatósági és Oktatási Osztályára (5000 Szolnok, Kossuth Lajos út 2. hivatali kapu: JNSZMKHHO).

A vizsgadíjra kötelezettek ugyanitt kérhetnek csekket, vagy banki átutalással is befizethetik az összeget az Oktatási Hivatal számlaszámára (Magyar Államkincstár 10032000-00282637-00000000). A befizetést igazoló feladóvevényt vagy a bank által igazolt átutalási megbízást a jelentkezési laphoz kell csatolni.

A vizsgadíj mértéke:

- középszintű vizsga esetén: 30 000 forint/vizsgatárgy

- emelt szintű vizsga esetén: 50 000 forint/vizsgatárgy

Kérjük, a jelentkezőket minden esetben tájékozódjanak arról, díjköteles-e számukra az érettségi vizsga.

Az írásbeli vizsgákra 2022. május 2. és május 23. között kerül sor, vizsgatárgyanként országosan egységes időpontokban. Az emelt szintű szóbeli vizsgák 2022. június 1. és június 9. között, a középszintű szóbeli vizsgák 2022. június 13. és június 24. között lesznek.

További információ:

- Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatal Hatósági Főosztály Hatósági és Oktatási Osztály: 56/795-734, 56/795-776, 56/795-733

- [[[iRrmGDLgMJmIeiLm9DMm2OkFNGaG9sbG8uYWduZXNAamFzei5nb3YuaHU=]]],

- [[[wpoiQtijbZ440YUYm90a2FuZS5iZWxpbnN6a3kubm9yYUBqYXN6Lmdvdi5odQ==]]],

- [[[RVUjQKIMtFrlDMOQwn8DJZkJxUmdmFyZ2EtY3pha28uYWRyaWVubi5ldmFAamFzei5nb3YuaHU=]]]

- Oktatási Hivatal honlapja: www.oktatas.hu

(JNSZMKH Kormánymegbízotti Kabinet)