Az elmúlt hónapokban, megyénkben az autópálya-, autóút-építéseknél, a külterületi beruházásoknál több izgalmas régészeti lelet is előkerült: az M4 új nyomvonalának feltárása során Bartapusztánál római kori település nyomait fedezték fel. Unikálisnak számít a tiszafüredi bronzkori tömegsír, amelyet egy gabonatároló helyén találtak meg a régészek. Ezek a leletek a törvény erejénél fogva az állami tulajdon részét képezik, ezért a lelőhelyeken végzett földmunkákat engedélyeztetni kell. E feladatot a kormányhivatal régésze látja el. A feltárt leletek - megfelelő tudományos feldolgozást és előkészítést követően – a nagyközönség számára is bemutatásra kerülnek; ezzel tovább bővítve ismereteinket lakóhelyünk történelméről.

A műemlékekkel foglalkozó szakemberek elsődleges célja, hogy a műemléki értékek megmaradjanak, helyreállításuk során a történeti jellegük minél nagyobb mértékben érvényesüljön. A műemlék épületek szakszerű felújításával olyan érték jön létre, amelynek hatása nemcsak tulajdonosának, használójának, hanem egy egész település számára sokrétűen érvényesül. Ezek legtöbbször immateriális javak: növekszik az identitástudat, fellendül a turizmus.

Az elmúlt években Kenderesen több olyan épület újult meg, amelyek műemléki védelem alatt, illetve műemléki környezetben áll: a Református templom és a Parókia, a Római katolikus templom, az egyházi fenntartású iskolák, a Városháza, a Postahivatal, valamint a Felvételi épület a kormányzói váróval.

Szolnokon a Vártemplom és a Plébánia, a Belvárosi templom és a Rendház (Kolostor) újult meg. Ezek belső helyreállítása még folyamatban van.

Jászberényben jelenleg az eredetileg gótikusként épült Ferm megújult homlokzataences templom felújítása zajlik.

Jánoshidán az egykori Premontrei rendház helyreállítása kiemelkedő jelentőségű. Ez a jövőben turisztikai- és látogatóközpontként fog üzemelni.

Cserkeszőlőn idén kapott műemléki védelmet a Présház és Borospince mellett a Szinyei Merse-kúria is, amelynek részleges felújítása már meg is történt, jelenleg kertépítési munkák folynak.

A kulturális örökség védelme három területet ölel fel: a régészetet, a műemlékvédelmet és a kulturális javak felügyeletét. A kormányhivatal szakemberei a régészet és a műemlékvédelem területén dolgoznak. E felelősségteljes munka mindannyiunk közös érdeke, hiszen kulturális örökségünkön keresztül ismerhetjük meg nemzetünk épített és szellemi értékeit.