Július 1-jétől településtervet kell kidolgoznia az önkormányzatoknak.

Az épített környezet alakításáról és védelméről szóló törvény (Étv.) azért vezette be a településterv fogalmát, hogy egyszerűsítse a településrendezési eszközök elkészítési rendjét és tartalmi elemeit. Ezután az önkormányzatoknak településenként egy fejlesztési és egy rendezési típusú tervet kell megalkotniuk. A településfejlesztési koncepciót és a településfejlesztési stratégiát a településfejlesztési terv, míg a településszerkezeti tervet és helyi építési szabályzatot a településrendezési terv váltja.

A papír alapú tervezési és egyeztetési folyamatok elektronikussá válnak; az egyeztetés, az adatszolgáltatás, a véleményezés és a közzététel digitális felületen történik 2022. január 1-jét követően. A településtervek minimális tartalmi elemeit is meghatározták, ezzel elsősorban a községi és a kisvárosi önkormányzatok számára lesz lehetőség egyszerűsített tervek készítésére.

Azon településeknek, amelyek fejlesztési terveik és a településrendezési eszközeik a régi jogszabályokra alapulnak, szintén új településtervet kell hatályba léptetniük: ezt 2024. január 1-ig kell megtenniük. A 2012. augusztus 6-án hatályos szabályoknak megfelelő településfejlesztési koncepciójuk, integrált településfejlesztési stratégiájuk vagy településrendezési eszközeik módosítására 2023. december 31-ig van lehetőség.

A 2021. július 1. után készülő településtervekre már az új jogszabályi környezet vonatkozik, eszerint településterv csak a település teljes közigazgatási területére készülhet (ez alól a megyei jogú városok számítanak kivételnek). Lényeges, hogy a digitális egyeztető felületre az önkormányzatoknak, államigazgatási szervezeteknek, költségvetési szerveknek első alkalommal 2021. szeptember 30-ig regisztrálniuk kell a Lechner Tudásközpont felületére.

(kormanyhivatal.hu)