KEHOP-5.2.2-16-2016-00017 azonosítószámú, a „Heves Megyei Kormányhivatal középületeinek kiemelt energetikai korszerűsítése” elnevezésű projekt

A projekt célja a Heves Megyei Kormányhivatal használatában, illetve vagyonkezelésében lévő épületek energiahatékonysági fejlesztéseinek megvalósítása.

A projekt kiemelt célkitűzése – összhangban a hazai és EU stratégiával – ösztönözni az energiahatékonysági fejlesztések megvalósítását és elősegíteni a decentralizált, környezetbarát megújuló energiaforrást hasznosító rendszerek elterjedését. A beruházás hozzájárul az épületek energiahatékonyságának javítására és megújuló energiafelhasználás fokozására a közszféra épületeiben. A beruházás 21 db, a 1084/2016 (II.29.) Korm. határozatban nevesített közszféra szervezetek vagy közszféra szervezet háttérintézményük által használat vagy vagyonkezelésében lévő kizárólagos állami vagy önkormányzati tulajdonú középületet érintett.

A középületek jelentős részének műszaki, hőtechnikai állapota elavult, ennek következtében jelentős energiamegtakarítási lehetőség van az épületek energiafelhasználásának csökkentésében. Az épületek felújítása magában foglalja padlás-és/vagy tetőfödém hőszigetelést, homlokzati hőszigetelést, nyílászáró cserét/felújítást, fűtési rendszer korszerűsítést, a meglévő elavult világító testek cseréjét új, korszerű kompakt fénycsövekre, valamint napelemes rendszerek telepítését.

A 273/2019. (V.14.) Korm. határozat alapján a támogatási összeg ennek alapján 1.21 Mrd Ft-ra emelkedett.