Hulladékgazdálkodással kapcsolatos közzétételi, ügyintézési feladatok, a hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV törvény 78/B. § (2) bekezdése és a hulladékgazdálkodási tevékenységek nyilvántartásba vételéről, valamint hatósági engedélyezéséről szóló 439/2012. (XII. 29.) Korm. rendelet 2. § (2), 7/A. § (1) és 15/B. § szerint.

439/2012. (XII. 29.) Korm. rendelet
1. melléklet a 439/2012. (XII. 29.) Korm. rendelethez (kitölthető)

Hulladékgazdálkodási ügyek, eljárások határozatai

Hulladékgazdálkodási engedélyek, szabályzatok

Kiemelt hulladékjogi szabályszegéseket elkövetők listája

Hulladékgyűjtő pontok - Heves vármegye

Hulladékudvarok listája - Heves vármegye

Használt sütőolaj átvételi pontok

Fáradt olaj átvételi pontok

Alkalmi jellegű saját hulladékszállítást meghaladó saját hulladékszállítások nyilvántartása

Szakkérdési vizsgálatok határozatai

Hulladékradar

Védd meg a környezeted a szeméttől!

Állítsuk meg együtt az illegális szemétlerakás terjedését! Csatlakozz a közösséghez, és telepítsd az alkalmazást most! - Hulladekradar.hu

Rendelkező jogszabályok:

2012. évi CLXXXV. törvény 78/B. § (2) A hulladékgazdálkodási hatóság
1. a honlapján a beérkezés időpontjában közzéteszi - a személyes adatok megismerhetetlenné tételével - az eljárást kezdeményező kérelem, valamint a hivatalbóli kezdeményezés adatait, az érdemi és a hulladékgazdálkodási ügy véglegessé vált határozatát, továbbá a határozat megtámadására irányuló közigazgatási perben hozott bírói határozatot,
2. kialakítja és működteti, valamint honlapján közzéteszi
a) a jogorvoslati határozatok nyilvános adatbázisát, amelyben biztosítja, hogy a hatósági és a bírósági határozatok elektronikusan, ingyenesen, teljeskörűen, tárgyszavas keresési lehetőséggel bárki által elérhetőek legyenek,
b) a kiemelt hulladékjogi szabályszegéseket elkövetők listáját,
c) a hulladékgyűjtő pontok listáját, és
d) a hulladékudvarok listáját,

A 439/2012. (XII. 29.) Korm. rendelet 2. § (1) *  A közvetítőnek és a kereskedőnek a nyilvántartásba vétel iránti kérelmet a tevékenységének megkezdése előtt a hulladékgazdálkodási hatósághoz kell benyújtania.

(2) *  A közvetítő és a kereskedő a nyilvántartásba vétel iránti kérelmet az 1. melléklet szerinti formanyomtatvány kitöltése útján nyújtja be. A formanyomtatványt a hulladékgazdálkodási hatóság a honlapján, a hulladékgazdálkodásért felelős miniszter a kormányzati portálon teszi közzé.

7/A. § *  (1) A Ht. 14. § (1) bekezdés c) pontja szerinti alkalmi jellegű saját hulladék szállítást meghaladó saját hulladék szállítást nyilvántartásba vétel (egyszerűsített bejelentés) alapján végezheti

  • a) a Magyar Honvédség honvédelmi miniszteri utasításban kijelölt szerve,
  • b) a víz- és a szennyvíztisztító telep üzemeltetője,
  • c) a közút kezelője, az országos jelentőségű védett természeti területekért felelős szerv, az erdőgazdálkodó, a vízügyi kezelő, valamint
  • d) a köztisztasági tevékenységet végző szervezet.

(2) d) hatóság a bejelentés alapján a honlapján elérhető, naprakész elektronikus nyilvántartásba kizárólag a bejelentő nevét, KÜJ számát, az (1) bekezdés szerinti tevékenység megnevezését és a bejelentés időpontját veszi fel,

e) a hatóság a nyilvántartásba vételről a bejelentést kérőnek nem küld értesítést,

15/B. §. A hulladékgazdálkodási hatóság - annak véglegessé válására tekintet nélkül - nyilvánosan közzéteszi azt a határozatot és a szakkérdés vizsgálata során kapott állásfoglalást, amelyet olyan eljárásban hozott, amelyben a szakkérdést vizsgáló környezetvédelmi hatóság a tevékenység következtében várható környezeti hatások jelentőségét vizsgálta.