A Rendelkezési Nyilvántartás az e-ügyintézésre vonatkozó rendelkezéseket tartja nyilván és azt az arra jogosultak felé megismerhetővé teszi. A szolgáltatás célja, hogy az állampolgárok - és a szervezetek - számára lehetővé tegye rendelkezéseik megtételét, elsősorban az azonosítási és kapcsolattartási módokra, illetve egyéb elektronikus szolgáltatások igénybevételére vonatkozóan.

Ügyintézési rendelkezést kizárólag 18 év feletti természetes személyek tehetnek, akik valamely személyi alapnyilvántartás (személyiadat-és lakcímnyilvántartás, központi idegenrendészeti nyilvántartás vagy az elektronikus ügyintézést igénybe vevő, külföldön élő természetes személyek személyi nyilvántartása) alanyai.


Az ügyintézési rendelkezés első alkalommal kizárólag személyesen tehető (személyazonosításra alkalmas érvényes okmány bemutatásával, illetve ügyintézői közreműködéssel):


• az ország valamennyi kormányablak és okmányirodai ügyfélszolgálatán (http://nyilvantarto.hu/hu/oik),
• a Magyar Posta Zrt. által Általános Szerződési Feltételeiben meghatározott állandó postai szolgáltató helyeken,
• a Nemzeti Adó- és Vámhivatal kiemelt ügyfélszolgálatain.

Abban az esetben nem szükséges személyes regisztráció, ha az ügyfél rendelkezik az Ügyfélkapu regisztrációval, vagy Részleges Kódú Telefonos Azonosítással (a továbbiakban: Telefonos Azonosítással). Ezek bármelyikének megléte esetén a Rendelkezési Nyilvántartás felülete elérhető a fenti azonosítási módok használatát követően.

Lehetőség van - az első ügyintézési rendelkezés kivételével - a 1818-as hívószámon elérhető Kormányzati Ügyfélvonalon keresztül is rendelkezéseket tenni.

Minden esetben először egy alaprendelkezést kell készíteni, e nélkül további rendelkezés nem tehető.

Az alaprendelkezés nyilatkozatai
• internetes ügyintézésre;
• telefonos ügyintézésre;
• elektronikus kapcsolattartásra;
• a postai úton történő kapcsolattartásra vonatkoznak.

Az alaprendelkezést követően személyesen, elektronikusan vagy telefonon további rendelkezések tehetők.

Miért hasznos az RNY?
• hatékonyabb lesz az ügyintézés;
• kiszámíthatóbbá, tervezhetőbbé válik a hivatalokkal való kapcsolattartás;
• a nyilvántartás tárolja az állandó meghatalmazásokra vonatkozó nyilatkozatokat, és azokról hitelesített információt szolgáltat papír alapú irat bemutatása nélkül.

További információk és a rendelkezési nyilvántartás felülete elérhető az alábbi honlapon: https://rendelkezes.kekkh.gov.hu/rny-public/

(https://rendelkezes.kekkh.gov.hu/rny-public/)