Heves Vármegyei Kormányhivatal

Ignácz Balázs

főispán

Hulladékgazdálkodás

Hulladékgazdálkodással kapcsolatos közzétételi, ügyintézési feladatok, a hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV törvény 78/B. § (2) bekezdése és a hulladékgazdálkodási tevékenységek nyilvántartásba vételéről, valamint hatósági engedélyezéséről szóló 439/2012. (XII. 29.) Korm. rendelet 2. § (2), 7/A. § (1) és 15/B. § szerint.

Erdőkárok igazolására kiadásra kerülő hatósági bizonyítványok igénylésének rendje

A Heves Megyei Kormányhivatal Erdészeti Osztályának tájékoztatása.

Vadászterületek kijelölése

A Heves Megyei Kormányhivatal a vadászterületek határainak kijelöléséről szóló döntéseit - a 2017.03.01 - től 2037.02.28 - ig tartó üzemtervi ciklusra,- az 1996. évi LV. törvény 11/C (1) bekezdése alapján a 11/A. § (4) bekezdése szerint hirdetményi úton közzéteszi.

A kormányhivatalok és a járási hivatalok által hozott döntésekkel szembeni keresetlevél elektronikus benyújtása

A polgári perrendtartásról szóló 1952 évi III. törvény rendelkezései értelmében a 2016. január 1-től fennálló opcionális időszakot követően 2016. július 1-től kötelezővé vált az elektronikus kapcsolattartás a bíróságokkal a közigazgatási perekben, illetve a jegyző birtokvédelmi ügyben hozott határozatának megváltoztatása iránti perekben a jogi képviselővel eljáró fél és a belföldi székhelyű gazdálkodó szervezet számára.

Nyomtatványok, adatlapok

Az ügyintézéshez szükséges nyomtatványokat, segédleteket és adatlapokat az alábbi linken találja.