„Földügyi igazgatási eljáráshoz” – ezzel a felirattal ajánlott ellátni a járási hivatalok Földhivatali Osztályainak címzett, postai úton kézbesített küldeményeket, így azok közvetlenül az ingatlanügyi hatóságokhoz kerülnek továbbításra, biztosítva a gyors és hatékony ügyintézést. A Heves Megyei Kormányhivatal Élelmiszerlánc-biztonsági és Földhivatali Főosztály Földhivatali Osztály felhívása:

Tájékoztatjuk a Tisztelt Ügyfeleket, hogy az agrárminiszter közelmúltban kiadott 1/2018.(VI.21.)AM utasítása biztosítja azt a lehetőséget, miszerint az ingatlanügyi, telekalakítási hatóságként, valamint mezőgazdasági igazgatási szervként eljáró megyei kormányhivatalnak, illetve járási hivatalnak (vagy azok Földhivatali Osztályának) címzett postai küldemény közvetlenül és haladéktalanul kerülhessen továbbításra az illetékes hatósághoz.

Mindehhez az szükséges, hogy a földügyi igazgatási (ingatlan-nyilvántartási, földhasználati nyilvántartási, földműves nyilvántartási, földforgalmi, földvédelmi, földminősítési, földhasznosítási, földmérési és térképészeti, telekalakítási) eljáráshoz kapcsolódó beadványt (kérelmet, nyilatkozatot, okiratot, vázrajzot stb.) tartalmazó borítékon jól láthatóan fel legyen tüntetve a „földügyi igazgatási eljáráshoz” szövegű kezelési jelzés is.

(Heves Megyei Kormányhivatal Élelmiszerlánc-biztonsági és Földhivatali Főosztály Földhivatali Osztály)