Január 1-től a törvény erejénél fogva állami tulajdonba kerülnek bizonyos termőföldek, így kártalanítást igényelhetnek a földtulajdonosok.

A 2020. évi XL. törvény értelmében 2021. január 1-től állami tulajdonba (Nemzeti Földalapba) kerülnek azok a földrészletek, amelyekre az ingatlan-nyilvántartás szerint termelőszövetkezeti földhasználati jog van bejegyezve.

Azok a földtulajdonosok, akik a fenti időpontban kiadatlan részarány-tulajdonnal rendelkeznek, a 560/2020. (XII. 7.) Korm. rendelet alapján pénzbeli kompenzációra, kártalanításra tarthatnak igényt. A kártalanítási kérelmet a részarány-jogosultnak, jogutódjának, vagy a tőlük jogosultságot megszerző személynek kell benyújtania az illetékes fővárosi vagy megyei kormányhivatal ingatlanügyi hatóságánál. Az utóbbi két esetben a kérelemhez mellékelni kell a jogutódlást, illetve a megszerzést igazoló okiratot vagy annak hitelesített másolatát.

Az a természetes személy minősül kiadatlan részarány-tulajdonnal rendelkezőnek, tehát a kártalanítást az igényelheti, akinek a nevén 2021. január 1-jén az ingatlanügyi hatóság által vezetett termelőszövetkezeti különlapon aranykorona értékben kifejezett részarány-tulajdon van nyilvántartva, és amely ellenében sem ingatlan tulajdonához, sem kártalanításhoz nem jutott. A kártalanítás mértéke aranykorona jogosultságonként ötvenezer forint.

A kártalanítás iránti kérelem elbírálásáról és ingatlanügyi hatóság dönt. A kifizetésekre a kérelmek beérkezésének sorrendjében kerül sor.

A kártalanítás iránti kérelem a kapcsolódó anyagok menüpont alól tölthető le.

(kormanyhivatal.hu/ Heves Megyei Kormányhivatal)