A Földhivatali Főosztály ügyfélszolgálatain a veszélyhelyzet ideje alatt is folyamatosan biztosított az ügyintézés lehetősége, de arra személyesen kizárólag előzetesen foglalt időpontban van mód. Az alábbi összefoglalóban az elektronikusan intézhető földhivatali ügyekről és az ügyfélszolgálatok működéséről olvashatnak tájékoztatást.

Kérjük ügyfeleinket, hogy vegyék igénybe az elektronikus ügyintézés lehetőségét, különösen az alábbi ügyekben: tulajdoni lap másolat, térképmásolat, iratmásolat megrendelése, befizetési igazolások csatolása, illetve tájékoztatások kérése stb. Ezek az ügyek az e-papír szolgáltatáson keresztül is bonyolíthatók. Az elektronikus beadványok fogadásához a földhivatali osztályok önálló hivatali kapu hozzáféréssel rendelkeznek:

- Földhivatali Osztály 1. – Eger: HEVESKHFH1, KRID: 163391931
- Földhivatali Osztály 2. – Füzesabony: HEVESKHFH2, KRID: 667331332
- Földhivatali Osztály 3. – Gyöngyös: HEVESKHFH3, KRID: 563301333
- Földhivatali Osztály 4. – Hatvan: HEVESKHFH4, KRID: 467351112
- Földhivatali Osztály 5. – Heves: HEVESKHFH5, KRID: 363311913

A tulajdoni lapok, földhasználati lapok és térképmásolatok lekérdezése online – ügyfélkapun, vagy előfizetéssel rendelkezőknek a TakarNet hálózaton keresztül – történhet. Papír alapú, hiteles dokumentumot kivételesen indokolt esetben biztosítunk az ügyintézéshez.

Évente két alkalommal díjmentes az elektronikus dokumentumként szolgáltatott, nem hiteles tulajdonilap-másolat lekérdezése ügyfélkapun keresztül!

Kérjük, hogy a földmérők a földmérési adatok iránti igényeket online (www.foldhivatal.hu) jelezzék!

A földhivatali eljárási díjak befizetését banki átutalással, a Heves Megyei Kormányhivatal MÁK 10035003-00302089-00000000 számú bevételi számlájára teljesíthetik. Az átutalás során hivatkozni kell a beadvány iktatószámára és/vagy az érintett ingatlanra a település, fekvés és helyrajzi szám megjelölésével. A befizetések megtörténtét – lehetőség szerint e-mailben, vagy E-papír szolgáltatáson keresztül - szükséges igazolni az ügyben eljáró földhivatali osztálynak.

A papír alapú beadványok benyújtása a veszélyhelyzet ideje alatt az alábbiak szerint történhet:
- postai úton,
- a földhivatali ügyfélszolgálatokon megtalálható okmánygyűjtőkbe történő elhelyezéssel. (Az okmánygyűjtők ürítéséről naponta többször, folyamatosan gondoskodunk. Kérjük, hogy a beadványokat zárt borítékba helyezzék!)

A Heves Megyei Kormányhivatal Földhivatali Főosztálya földhivatali osztályainak (Eger, Füzesabony, Gyöngyös Hatvan, Heves) elérhetőségeit IDE kattintva olvashatják.

(Heves Megyei Kormányhivatal)