­Hajdúhadház 0173/7, 0173/20, 0173/27 hrsz-ú ingatlanokon épült „DAKAR RING” gokart pálya teljes körű környezetvédelmi felülvizsgálati eljárása

K Ö Z L E M É N Y

A Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztálya (a továbbiakban: környezetvédelmi hatóság) értesíti az érintett ügyfeleket – a létesítmény hatásterületén lévő ingatlanok tulajdonosait, valamint az ingatlan-nyilvántartásba bejegyzett jogszerű használóit – valamint a nyilvánosságot, hogy a Márkusz Építő-Ker Kft. (4320 Nagykálló, Bátori u. 15.), által a Hajdúhadház 0173/7, 0173/20, 0173/27 hrsz-ú ingatlanokon épült „DAKAR RING” gokart pálya ügyében, 2022. május 20. napján HB/17-JHNY/00507/2022. iktatószámon környezetvédelmi felülvizsgálati eljárás indult százöt napos ügyintézési határidővel a környezetvédelmi hatóságon.

Az ügyintézési határidő vége 2022. szeptember 1.

A hatásterület vélelmezett legnagyobb határa: 1100 m, érintett települések: Hajdúhadház és Bocskaikert.

A környezetvédelmi hatóság tájékoztatja a társadalmi szervezeteket, hogy amennyiben ügyfélként részt kívánnak venni az eljárásban, azt jelezzék a környezetvédelmi hatóság felé. A társadalmi szervezet nyilatkozatot tehet, amennyiben a környezet védelméről szóló 1995. évi LIII. törvény 98. § (1) bekezdésén alapuló ügyféli jogállását a szervezet környezetvédelmi érdekek képviseletére vonatkozó célját rögzítő alapszabálya másolati példányának benyújtásával igazolja. Az ügyféli jogállás igazolásához szükséges továbbá a szervezet nyilvántartásba vételéről szóló bírósági határozatnak a benyújtása is.

Az elektronikus úton közzétett környezetvédelmi felülvizsgálati dokumentáció elérhető innen.

A környezetvédelmi hatóság tájékoztatja továbbá az érintett nyilvánosságot, hogy ügyfélfogadási időben a döntéshozatalhoz szükséges környezeti információkat - azok benyújtását, rendelkezésre állását követő nyolc napon belül - hivatalában (4024 Debrecen, Piac utca 42-48., 115 szoba, ügyintéző: Dr. Kalászné Bélics Zsuzsanna, tel.: 52-511-000) elérhetővé teszi, azokba a betekintést biztosítja.

Az engedélyezési eljárás keretében a környezetvédelmi hatóság a 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet 9. § (1) és (3) szerinti közmeghallgatás keretében az 570/2020. (XII. 9) Korm. rendelet 9. § alapján a honlapján közzéteszi mindazon információkat, amelyek az érintettek közmeghallgatásban való részvétele szempontjából lényegesek.

A környezetvédelmi hatóság felhívja a nyilvánosság figyelmét, hogy a kérelem tartalmára vonatkozóan az önkormányzat jegyzőjénél vagy a környezetvédelmi hatóságnál 2022. június 30-ig írásbeli észrevételt lehet benyújtani.

A felülvizsgálat eredménye alapján a környezetvédelmi hatóság engedélyezi a tevékenység folytatását; illetve az engedély megadásával egyidejűleg a szükséges környezetvédelmi intézkedések megtételére kötelezi az érdekeltet; vagy korlátozza, felfüggeszti vagy megtiltja a tevékenység folytatását, vagy az erre hatáskörrel rendelkező szervnél azt kezdeményezi.

 

Debrecen, 2022. május 30.

Répásiné Dr. Veszprémi Bernadett

osztályvezető

(HBMKH KTF)