Debrecen, Déli Ipari Parkba tervezett akkumulátor gyártó üzem összevont környezeti hatásvizsgálati és egységes környezethasználati engedélyezési eljárása

A közmeghallgatás helyszínének megváltozása miatt a közlemény az alábbiak szerint módosul:

Helyszínváltozás miatt módosított

K Ö Z L E M É N Y

egységes szerkezetbe foglalva


A környezetvédelmi, természetvédelmi és hulladékgazdálkodási hatáskörében eljáró Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal (a továbbiakban: környezetvédelmi hatóság) a környezeti hatásvizsgálati és az egységes környezethasználati engedélyezési eljárásról szóló 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Khvr.) 8. § (1) bekezdése alapján értesíti az érintett ügyfeleket, valamint a nyilvánosságot, hogy a Contemporary Amperex Technology Hungary Kft. (4034 Debrecen, Vágóhíd utca 2. Lion Office Center. 2. ép. 2. em.)  meghatalmazásából benyújtott kérelemre, a Debrecen, Déli Ipari Parkba tervezett akkumulátor gyártó üzem egységes környezethasználati engedélyének megszerzése érdekében a környezetvédelmi hatóságon 2022. november 30-án összevont környezeti hatásvizsgálati és egységes környezethasználati engedélyezési eljárás indult HB/17-IKV/01245/2022 iktatószámon.

Az összevont eljárás ügyintézési határideje a 2006. évi LIII. törvény 3. § (5) bekezdés a) pontja értelmében hatvan nap. A kormányzati igazgatási szünet elrendeléséről és a kormányzati igazgatási szünetre alkalmazandó veszélyhelyzeti szabályokról szóló 369/2022. (IX. 29.) Korm. rendelet 1. § (2) bekezdésében és a 2. § (2) bekezdésében foglaltak szerint 2022. december 22. napjától 2023. január 6. napjáig kormányzati igazgatási szünet van, amelynek ideje nem számít bele az ügyintézési határidőbe.
Az ügyintézési határidő vége 2023. február 13.

A hatásterület vélelmezett legnagyobb határa a telephely geometriai középpontjához viszonyítva: északi irányban 818 méter, északkeleti irányban 750 méter, keleti irányban 943 méter, délkeleti irányban 1198 méter, déli irányban 1098 méter, délnyugati irányban 1532 méter, nyugati irányban 1320 méter, északnyugati irányban 1279 méter.
Az egyesített hatásterület jellemzően Debrecen Megyei Jogú Város közigazgatási területét érinti, azonban 1,1 km-es szakaszon, maximálisan 230 méter szélességben Mikepércs közigazgatási területének északi részét is.
Érintett település: Debrecen, Mikepércs, a tevékenységnek nincs országhatáron átterjedő környezeti hatása, nemzetközi környezeti hatásvizsgálati eljárás nem kerül lefolytatásra

A környezetvédelmi hatóság tájékoztatja a társadalmi szervezeteket, hogy amennyiben ügyfélként részt kívánnak venni az eljárásban, azt jelezzék a környezetvédelmi hatóság felé. A társadalmi szervezet nyilatkozatot tehet, amennyiben a környezet védelméről szóló 1995. évi LIII. törvény 98. § (1) bekezdésén alapuló ügyféli jogállását a szervezet környezetvédelmi érdekek képviseletére vonatkozó célját rögzítő alapszabálya másolati példányának benyújtásával igazolja. Az ügyféli jogállás igazolásához szükséges továbbá a szervezet nyilvántartásba vételéről szóló bírósági határozatnak a benyújtása is.  

Az elektronikus úton közzétett dokumentáció elérhető innen.

A környezetvédelmi hatóság tájékoztatja továbbá az érintett nyilvánosságot, hogy ügyfélfogadási időben a döntéshozatalhoz szükséges információkat - azok benyújtását, rendelkezésre állását követő öt napon belül - hivatalában (4024 Debrecen, Piac utca 42-48., I. emelet, 120 szoba, ügyintéző: Mészárosné Szojka Szabina, tel.: 52-511-000), valamint a https://www.kormanyhivatal.hu/hu/hajdu-bihar/kornyezetvedelmi-es-termeszetvedelmi-hirdetmenyek felületén elérhetővé teszi, azokba a betekintést biztosítja.

Az engedélyezési eljárás keretében a környezetvédelmi hatóság a Khvr. 24. § (7) bekezdése és a 9. § (1) és (3) bekezdése alapján 2023. január 20-án 10 órától a telepítés helye szerint illetékes települési önkormányzat által biztosított helyiségben (DMJV Család- és Gyermekjóléti Központja, 4027 Debrecen, Thomas Mann u. 2/A, földszinti konferencia terem) közmeghallgatást tart.

A környezetvédelmi hatóság felhívja a nyilvánosság figyelmét, hogy a kérelem tartalmára vonatkozóan a közmeghallgatás helye szerint illetékes önkormányzat jegyzőjénél (Debrecen Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala, Humán Főosztály Igazgatási Osztály, Debrecen, Kálvin tér 11., fsz. 15. ablak.; e-mail:  [[[odUNpzo4E1RGaWdhemdhdGFzQHBoLmRlYnJlY2VuLmh1]]]) vagy a környezetvédelmi hatóságnál (4024 Debrecen, Piac utca 42-48., I. emelet, 120. szoba, e-mail: [[[iGskBXQYhPJsfoM85GFjmD2ca29ybnllemV0dmVkZWxlbUBoYWpkdS5nb3YuaHU=]]]) a közmeghallgatás időpontjáig írásbeli észrevételt lehet benyújtani.

A környezetvédelmi hatóság összevont eljárás keretében egységes környezethasználati engedély megadásáról dönt, az eljárást lezáró határozatában vagy megadja az egységes környezethasználati engedélyt, vagy a kérelmet elutasítja.

Debrecen, időbélyegző szerint


Pozsonyi Attila
osztályvezető

(HBMKH KTHF)