­A Hajdú-Bihar Vármegyei Kormányhivatal pályázatot hirdet

régészeti szakügyintéző

munkakör betöltésére.

A

Hajdú-Bihar Vármegyei Kormányhivatal

a Kormányzati igazgatásról szóló 2018. évi CXXV. tv. 83. § (1) bek. alapján

pályázatot hirdet

régészeti szakügyintéző

munkakör betöltésére.

Tevékenységi kör (ellátandó feladatok): A kulturális örökség védelméről szóló 2001. évi LXIV. törvény és a kulturális örökségvédelmével kapcsolatos szabályokról szóló 68/2018. (IV.9.) Korm. rendeletben foglalt örökségvédelmi feladatok ellátása.

Betöltendő állás jogviszonya: Kormányzati szolgálati jogviszony (Kit.)

Foglalkoztatás időtartama, munkaideje, munkarendje, formája:

Határozatlan, 40 óra, teljes munkaidő

A munkavégzés helye: 4025 Debrecen, Hatvan utca 16.

A pályázat benyújtásának módja:

Elektronikus úton dr. Szűcs Zsuzsanna részére a [[[vQZjXxV6jYRlmjcGFseWF6YXQua2hAaGFqZHUuZ292Lmh1]]] e-mail címen keresztül. A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Erdei Zsuzsánna nyújt, a 06-52/504-160-as telefonszámon.

A munkáltatóval, állással kapcsolatos egyéb lényeges információ (jogviszony létesítés feltételei; próbaidő; illetmény/fizetés):

A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a kormányzati igazgatásról szóló 2018. évi CXXV. törvény rendelkezései az irányadók. A kormánytisztviselő tekintetében a kinevezésre és a jogviszony megszüntetésére vonatkozó munkáltatói jogkört a főispán, a további alapvető és egyéb munkáltatói jogkört a Hajdú-Bihar Vármegyei Kormányhivatal Építésügyi és Örökségvédelmi Főosztály főosztályvezetője gyakorolja.

Pályázati feltételek:

Jogállásból fakadó jogszabályi követelmények:

- Büntetlen előélet

- Cselekvőképesség

- Magyar állampolgárság

- Vagyonnyilatkozattételi eljárás lefolytatása

- Erkölcsi bizonyítvány

Elvárt végzettség/képesítés:

- Mesterképzés MSc fokozatra épülő szakirányú szakképzettség, Egyéb végzettség, Egyetemi végzettség, az egyéb pályázati feltételek meghatározásában foglaltak szerint

Egyéb pályázati feltétel meghatározása:

- Egyetem, mesterképzésben szerzett régész szakképzettség, vagy

- egyetemi szintű bölcsészettudományi szakképzettség és régészeti szakirányú tudományos fokozat.

- Aláírt nyilatkozat arról, hogy a pályázó nem áll újra-alkalmazási korlátozás hatálya alatt (Kit. 117. § (6), (8) bekezdése, vagy a 166. § (4) bekezdése szerint.

- Aláírt nyilatkozat arról, hogy a pályázó hozzájárul - a pályázati eljárást követően - pályázati anyagának a kormányhivatal adatbázisában történő rögzítéséhez (ennek hiányában pályázati anyaga törlésre kerül).

A pályázat részeként benyújtandó igazolások, alátámasztó dokumentumok:

- fényképes önéletrajz (87/2019.(IV.23) Korm.rendelet 1 sz. melléklete alapján

- 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány

- hozzájáruló nyilatkozat pályázati anyagba betekintésről

- végzettséget, szakképesítést igazoló okiratok másolata

A pályázat benyújtásának határideje: 2023.06.08.

A pályázat elbírálásának módja: A benyújtott pályázat akkor tekinthető érvényesnek, ha a pályázati kiírásban szereplő tartalmi és formai követelményeknek megfelel. A kormányhivatal a pályázat eredménytelenné nyilvánításának jogát fenntartja.

A pályázat elbírálásának határideje: 2023.06.29.

Állás tervezett betöltésének időpontja: 2023.07.10.

Publikálás időpontja: 2023.05.18., mely az alábbi linkre kattintva érhető el: Régészeti szakügyintézői álláspályázat (kozszolgallas.ksz.gov.hu)

(HBVKH)