­A Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal pályázatot hirdet

pénzügyi referens

munkakör betöltésére.

A

Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal

a Kormányzati igazgatásról szóló 2018. évi CXXV. tv. 83. § (1) bek. alapján
pályázatot hirdet

pénzügyi referens

munkakör betöltésére.

A kormányzati szolgálati jogviszony időtartama:

határozatlan idejű kormányzati szolgálati jogviszony

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Hajdú-Bihar megye, 4024 Debrecen, Piac utca 54.

A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök:

A Pénzügyi és Gazdálkodási Főosztály Pénzügyi és Számviteli Osztály munkájában való részvétel. Az Osztály követeléskezelési folyamataihoz kapcsolódó tevékenységek végzése. Gyermektartás díjak megelőlegezéséből adódó kintlévőségek naprakész nyilvántartása, kezelése, végrehajtási eljárások kezdeményezése a Nemzeti Adó- és Vámhivatalnál. Végrehajtás alatt lévő ügyek folyamatos egyeztetése, felülvizsgálata. Felszólító levelek, értesítő levelek dokumentált kiküldése. Vezetői riportok készítése. Eseti és rendszeres adatszolgáltatások elkészítése.

Jogállás, illetmény és juttatások:

A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Kormányzati igazgatásról szóló 2018. évi CXXV. törvény rendelkezései az irányadók.

Pályázati feltételek:

•      Magyar állampolgárság,
•      Cselekvőképesség,
•      Büntetlen előélet,
•     Főiskola, és pénzügyi-számviteli szakképesítés, vagy középfokú végzettség és pénzügyi-számviteli szakképesítés,
•      Követeléskezelésben szerzett - Legalább 1-3 év szakmai tapasztalat,
•      Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása,
•      MS Excel táblázatkezelő program magas szintű ismerete.
A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
•      Szakmai önéletrajz a 87/2019. (IV. 23.) Korm. rendelet 1. sz. melléklete szerint; iskolai végzettséget tanúsító okiratok másolata; három hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány, vagy annak másolata, vagy az erkölcsi bizonyítvány igénylését igazoló feladóvevény; nyilatkozat, hogy a pályázati anyagot az eljárásban résztvevők megismerhetik; nyilatkozat arról, hogy a pályázó nem áll újra-alkalmazási korlátozás hatálya alatt (Kit. 117. § (6), (8) bekezdései, vagy a 166. § (4) bekezdése szerint).

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje:
2023. január 6.
A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Erdei Zsuzsánna nyújt, a 06-52/504-160-os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

•         Elektronikus úton dr. Franku Andrea Klára részére a [[[eVnaHa8ZYZmz0TZcGFseWF6YXQua2hAaGFqZHUuZ292Lmh1]]] e-mail címen keresztül

A pályázati eljárás, a pályázat elbírálásának módja, rendje:

A pályázatok a benyújtási határidőt követő 15 munkanapon belül kerülnek elbírálásra. A határidőn túl benyújtott pályázatok nem vehetők figyelembe. A benyújtott pályázat akkor tekinthető érvényesnek, ha a pályázati kiírásban szereplő tartalmi és formai követelményeknek megfelel. A kormányhivatal a pályázat eredménytelenné nyilvánításának jogát fenntartja.

A pályázat elbírálásának határideje:
2023. január 27.

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:
A kormánytisztviselő tekintetében a kinevezésre és a jogviszony megszüntetésére vonatkozó munkáltatói jogkört a főispán, a további alapvető és egyéb munkáltatói jogkört a Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal Pénzügyi és Gazdálkodási Főosztály főosztályvezetője gyakorolja.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja:
2022. december 13., mely az alábbi linkre kattintva érhető el: Pénzügyi referensi álláspályázat (kozigallas.gov.hu)

(HBMKH)