­A Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal

pályázatot hirdet

pártfogó felügyelő

munkakör betöltésére.

A

Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal

a Kormányzati igazgatásról szóló 2018. évi CXXV. tv. 83. § (1) bek. alapján
pályázatot hirdet

pártfogó felügyelő

munkakör betöltésére.

A kormányzati szolgálati jogviszony időtartama:

határozatlan idejű kormányzati szolgálati jogviszony

Foglalkoztatás jellege:
Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:
Hajdú-Bihar megye, 4025 Debrecen, Erzsébet utca 27.

A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök:
Illetékességi területén ellátja az ügyészi, bírósági határozattal pártfogó felügyelet alá helyezett terheltek pártfogó felügyeletét. Önállóan pártfogó felügyelői véleményt és környezettanulmányt készít, végrehajtja a közérdekű munka-büntetést, közreműködik az ügyészség, bíróság által előírt magatartási szabályok végrehajtásában, eljár megelőző pártfogás esetében.

Jogállás, illetmény és juttatások:
A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Kormányzati igazgatásról szóló 2018. évi CXXV. törvény rendelkezései az irányadók.

Pályázati feltételek:
•    Magyar állampolgárság,
•    Cselekvőképesség,
•    Büntetlen előélet,
•    Egyetem, főiskola,
•    Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása.

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
•    Szakmai önéletrajz a 87/2019. (IV. 23.) Korm. rendelet 1. sz. melléklete szerint; iskolai végzettséget tanúsító okiratok másolata; három hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány, vagy annak másolata, vagy az erkölcsi bizonyítvány igénylését igazoló feladóvevény; nyilatkozat, hogy a pályázati anyagot az eljárásban résztvevők megismerhetik.

A munkakör betölthetőségének időpontja:
A munkakör legkorábban a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2021. május 2.
A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Erdei Zsuzsánna nyújt, a 06-52/504-160 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:
•    Elektronikus úton dr. Szabó Brigitta részére a [[[VIvfVcUgiC9TBiDDmY0mcGFseWF6YXQua2hAaGFqZHUuZ292Lmh1]]] e-mail címen keresztül

A pályázati eljárás, a pályázat elbírálásának módja, rendje:
A pályázatok a benyújtási határidőt követő 15 munkanapon belül kerülnek elbírálásra. A határidőn túl benyújtott pályázatok nem vehetők figyelembe. A benyújtott pályázat akkor tekinthető érvényesnek, ha a pályázati kiírásban szereplő tartalmi és formai követelményeknek megfelel. A kormányhivatal a pályázat eredménytelenné nyilvánításának jogát fenntartja.

A pályázat elbírálásának határideje: 2021. május 21.

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:
A kormánytisztviselő tekintetében az alapvető és egyéb munkáltatói jogkört a kormánymegbízott, a további alapvető és egyéb munkáltatói jogkört a Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal Hatósági Főosztály főosztályvezetője gyakorolja.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2021. április 17., mely az alábbi linkre kattintva érhető el: Megtekintés (gov.hu)

(HBMKH)