­A Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal pályázatot hirdet

munkavédelmi és tűzvédelmi referens

munkakör betöltésére.

A

Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal


a Kormányzati igazgatásról szóló 2018. évi CXXV. tv. 83. § (1) bek. alapján
pályázatot hirdet

munkavédelmi és tűzvédelmi referens

munkakör betöltésére.

A kormányzati szolgálati jogviszony időtartama:
határozatlan idejű kormányzati szolgálati jogviszony

Foglalkoztatás jellege:
Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:
Hajdú-Bihar megye, 4024 Debrecen, Piac utca 54.

A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök:
A kormányhivatal munkavédelmi és tűzvédelmi feladatainak ellátása.

Jogállás, illetmény és juttatások:
A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Kormányzati igazgatásról szóló 2018. évi CXXV. törvény rendelkezései az irányadók.

Pályázati feltételek:
•       Magyar állampolgárság,
•       Cselekvőképesség,
•       Büntetlen előélet,
•      Főiskola, egyetem és felsőfokú munkavédelmi szakképesítés, valamint tűzvédelmi végzettség,
•      B kategóriás jogosítvány

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
•    Szakmai önéletrajz a 87/2019. (IV. 23.) Korm. rendelet 1. sz. melléklete szerint; iskolai végzettséget tanúsító okiratok másolata; három hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány, vagy annak másolata, vagy az erkölcsi bizonyítvány igénylését igazoló feladóvevény; nyilatkozat, hogy a pályázati anyagot az eljárásban résztvevők megismerhetik.

A munkakör betölthetőségének időpontja:
A munkakör legkorábban a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2021. március 28.
A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Erdei Zsuzsánna nyújt, a 06-52/504-160 -os telefonszámon.
A pályázatok benyújtásának módja:
•    Elektronikus úton dr. Szabó Brigitta részére a [[[WxQOP7rW0Wl3YcGFseWF6YXQua2hAaGFqZHUuZ292Lmh1]]] E-mail címen keresztül

A pályázati eljárás, a pályázat elbírálásának módja, rendje:
A pályázatok a benyújtási határidőt követő 15 munkanapon belül kerülnek elbírálásra. A határidőn túl benyújtott pályázatok nem vehetők figyelembe. A benyújtott pályázat akkor tekinthető érvényesnek, ha a pályázati kiírásban szereplő tartalmi és formai követelményeknek megfelel. A kormányhivatal a pályázat eredménytelenné nyilvánításának jogát fenntartja.

A pályázat elbírálásának határideje: 2021. április 20.

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:
A kormánytisztviselő tekintetében a kinevezésre és a jogviszony megszüntetésére vonatkozó munkáltatói jogkört a kormánymegbízott, a további alapvető és egyéb munkáltatói jogkört a Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal Jogi, Humánpolitikai és Koordinációs Főosztály főosztályvezetője gyakorolja.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2021. március 8., mely az alábbi linkre kattintva érhető el: Megtekintés (gov.hu)

(HBMKH)