­Közel 350 millió forintból újul meg az egyik legszebb magyar szecessziós épület, a debreceni Megyeháza homlokzata. Mint emlékezetes, az épület teljes felújítása 2018 óta három ütemben zajlott.

Az első két ütemben került sor az épület energetikai korszerűsítésére, az épület Szent Anna és Vármegyeháza utcai, valamint az udvari homlokzatainak tisztítására, festésére, az épület elektromos hálózatának felújítására, új tűzjelző rendszer első ütemű kiépítési munkálataira, és a személyfelvonó cseréjére.

A jelenleg folyó harmadik ütem keretében a műemléki védelem alatt álló épület főhomlokzata teljesen megújul, melynek legfontosabb elemeiként sor kerül a Zsolnay pirogránit kerámia díszítmények, szobrok, díszmű bádog elemek és kovácsoltvas elemek restaurálására. Az eredeti, korhű homlokzati megjelenés visszaállítása érdekében előzetesen restaurátorok végeztek felméréseket, restaurálási terv készült, összegyűjtésre kerültek a korabeli fotódokumentációk, valamint örökségvédelmi kutatások folytak. A több mint 100 éves épület főhomlokzatának felújítási munkálatai Czifrák László építészeti üveg és épületkerámia restaurátor műemléki szakértő, és Virányi Zsolt műemléki szakértő tervei, kutatásai, nyilatkozatai, valamint a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatal Építésügyi és Örökségvédelmi Főosztály engedélye alapján kezdődhettek el, és az azokban meghatározottak szerint zajlanak.
A felújítás keretében megújulnak a restaurálással érintett Piac utcai homlokzat nyílászárói és díszvilágítása is, valamint az épületbiztonság növelése érdekében új riasztó rendszer kerül kiépítésre, és bővül a meglévő tűzjelző rendszer.

A fejlesztésnek köszönhetően Magyarország egyik legszebb államigazgatási funkciójú székházának, Debrecen egyik legrégebbi és legértékesebb épületének a felújítása valósul meg, mely előreláthatólag december elején fejeződik be.

(HBMKH)