­A Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal pályázatot hirdet

osztályvezető/járási főállatorvos

munkakör betöltésére.

A

Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal

a Kormányzati igazgatásról szóló 2018. évi CXXV. tv. 83. § (1) bek. alapján
pályázatot hirdet

osztályvezető/járási főállatorvos

munkakör betöltésére.

A kormányzati szolgálati jogviszony időtartama:

határozatlan idejű kormányzati szolgálati jogviszony

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A vezetői megbízás időtartama:

A vezetői megbízás határozatlan időre szól.

A munkavégzés helye:

Hajdú-Bihar megye, 4080 Hajdúnánás, Bocskai utca 12-14.

A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök:

Állategészségügyi és élelmiszerlánc-biztonsági hatósági tevékenység, valamint az Élelmiszerlánc-biztonsági és Állategészségügyi Osztály vezetői feladatainak ellátása.

Jogállás, illetmény és juttatások:

A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Kormányzati igazgatásról szóló 2018. évi CXXV. törvény rendelkezései az irányadók.

Pályázati feltételek:

•   Magyar állampolgárság,
•   Cselekvőképesség,
•   Büntetlen előélet,
•   Egyetem, állatorvos-doktor végzettség,
•   Felhasználói szintű MS Office (irodai alkalmazások),
•   B kategóriás jogosítvány,
•   Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása.

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

•  Szakmai önéletrajz a 87/2019. (IV. 23.) Korm. rendelet 1. sz. melléklete szerint; iskolai végzettséget tanúsító okiratok másolata; három hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány, vagy annak másolata, vagy az erkölcsi bizonyítvány igénylését igazoló feladóvevény; nyilatkozat, hogy a pályázati anyagot az eljárásban résztvevők megismerhetik.
A munkakör betölthetőségének időpontja:
A munkakör legkorábban a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje:
2022. október 9.
A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Erdei Zsuzsánna nyújt, a 06-52/504-160 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

•   Elektronikus úton Kordásné Kunkli Nóra részére a [[[zkPvnYUX8ZNZTJJlzcGFseWF6YXQua2hAaGFqZHUuZ292Lmh1]]] e-mail címen keresztül

A pályázati eljárás, a pályázat elbírálásának módja, rendje:

A pályázatok a benyújtási határidőt követő 15 munkanapon belül kerülnek elbírálásra. A határidőn túl benyújtott pályázatok nem vehetők figyelembe. A benyújtott pályázat akkor tekinthető érvényesnek, ha a pályázati kiírásban szereplő tartalmi és formai követelményeknek megfelel. A kormányhivatal a pályázat eredménytelenné nyilvánításának jogát fenntartja.

A pályázat elbírálásának határideje:
2022. október 28.

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:

A kormánytisztviselő tekintetében az alapvető és egyéb munkáltatói jogkört a Hajdúnánási Járási Hivatal hivatalvezetője gyakorolja.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2022. szeptember 19., a felhívás az alábbi linkre kattintva érhető el: Járási főállatorvosi pályázat (kozigallas.gov.hu)

(HBMKH)