A Hajdú-Bihar Vármegyei Kormányhivatal pályázatot hirdet

informatikai referens

munkakör betöltésére.

A

Hajdú-Bihar Vármegyei Kormányhivatal

a Kormányzati igazgatásról szóló 2018. évi CXXV. tv. 83. § (1) bek. alapján
pályázatot hirdet

informatikai referens

munkakör betöltésére.

Tevékenységi kör (ellátandó feladatok):
A Hajdú-Bihar Vármegyei Kormányhivatal feladatainak ellátását támogató informatikai feladatok végzése: informatikai eszközök (szerver, switch, munkaállomás, nyomatképzők) üzemeltetése, karbantartása, dokumentációk és nyilvántartások vezetése, menedzsment rendszerek működtetése, alkalmazások üzemeltetése, felhasználók munkájának informatikai támogatása.

Betöltendő állás jogviszonya: Kormányzati szolgálati jogviszony (Kit.)

Foglalkoztatás időtartama, munkaideje, munkarendje, formája:
Határozatlan, 40 óra, teljes munkaidő

A munkavégzés helye: 4024 Debrecen, Piac u. 54.

A pályázat benyújtásának módja:
Elektronikus úton dr. Franku Andrea Klára részére a [[[SaVIxZrqO3GM4cGFseWF6YXQua2hAaGFqZHUuZ292Lmh1]]] e-mail címen keresztül. A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Erdei Zsuzsánna nyújt, a 06-52/504-160-as telefonszámon.

A munkáltatóval, állással kapcsolatos egyéb lényeges információ (jogviszony létesítés feltételei; próbaidő; illetmény/fizetés):
A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a kormányzati igazgatásról szóló 2018. évi CXXV. törvény rendelkezései az irányadók. A kormánytisztviselő tekintetében a kinevezésre és a jogviszony megszüntetésére vonatkozó munkáltatói jogkört a főispán, a további alapvető és egyéb munkáltatói jogkört a Hajdú-Bihar Vármegyei Kormányhivatal Pénzügyi és Gazdálkodási Főosztály főosztályvezetője gyakorolja.

Pályázati feltételek:

Jogállásból fakadó jogszabályi követelmények:
    Büntetlen előélet
    Cselekvőképesség
    Magyar állampolgárság
    Erkölcsi bizonyítvány

Elvárt végzettség/képesítés:
    Felsőfokú végzettséghez kötött szakképesítés alapképzés (Bsc vagy BA), Egyéb végzettség, egyetemi vagy főiskolai végzettség, középfokú szakképesítés az egyéb pályázati feltételek meghatározásában foglaltak szerint
    Egyéb pályázati feltétel meghatározása:
    Felsőoktatásban informatikai területen szerzett pedagógus végzettség, vagy felsőoktatásban szerzett műszaki, informatikai képzési területen szerzett végzettség, vagy
    felsőoktatásban szerzett végzettség és szakmajegyzék szerinti informatikai és távközlési ágazatban szerzett szakképesítés, vagy
    informatikai ágazati tevékenységet végző szakközépiskolában szerzett érettségi végzettség, vagy érettségi végzettség és szakmajegyzék szerinti informatikai és távközlési ágazatban szerzett szakképesítés.
    Felhasználói szintű MS Office (irodai alkalmazások).
    Aláírt nyilatkozat arról, hogy a pályázó nem áll újra-alkalmazási korlátozás hatálya alatt (Kit. 117. § (6), (8) bekezdése, vagy a 166. § (4) bekezdése szerint.
    Aláírt nyilatkozat arról, hogy a pályázó hozzájárul - a pályázati eljárást követően - pályázati anyagának a kormányhivatal adatbázisában történő rögzítéséhez (ennek hiányában pályázati anyaga törlésre kerül).

A pályázat részeként benyújtandó igazolások, alátámasztó dokumentumok:

    fényképes önéletrajz (87/2019.(IV.23) Korm.rendelet 1 sz. melléklete alapján
    3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány
    hozzájáruló nyilatkozat pályázati anyagba betekintésről
    végzettséget, szakképesítést igazoló okiratok másolata

A pályázat benyújtásának határideje:
2023.05.29.

A pályázat elbírálásának módja
: A benyújtott pályázat akkor tekinthető érvényesnek, ha a pályázati kiírásban szereplő tartalmi és formai követelményeknek megfelel. A kormányhivatal a pályázat eredménytelenné nyilvánításának jogát fenntartja.

A pályázat elbírálásának határideje:
2023.06.12.

Állás tervezett betöltésének időpontja: 2023.06.20.

Publikálás időpontja:
2023.05.15., mely az alábbi linkre kattintva érhető el: Informatikai referensi álláspályázat (kozszolgallas.ksz.gov.hu)

(HBVKH)