­A Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal

pályázatot hirdet

hatósági állatorvos

munkakör betöltésére.

A

Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal

a Kormányzati igazgatásról szóló 2018. évi CXXV. tv. 83. § (1) bek. alapján
pályázatot hirdet

hatósági állatorvos

munkakör betöltésére.

A kormányzati szolgálati jogviszony időtartama:
Határozatlan idejű kormányzati szolgálati jogviszony

Foglalkoztatás jellege:
Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:
Hajdú-Bihar megye, 4130 Derecske, Köztársaság út 126.

A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök:
Állategészségügyi és élelmiszerlánc-biztonsági hatósági tevékenység a Derecskei és a Hajdúszoboszlói Járási Hivatal illetékességi területén.

Jogállás, illetmény és juttatások:
A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Kormányzati igazgatásról szóló 2018. évi CXXV. törvény rendelkezései az irányadók.

Pályázati feltételek:
•      Magyar állampolgárság,
•      Cselekvőképesség,
•      Büntetlen előélet,
•      Egyetem, állatorvos-doktor végzettség,
•      Felhasználói szintű MS Office (irodai alkalmazások),
•      B kategóriás jogosítvány,
•      Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
•    Szakmai önéletrajz a 87/2019. (IV. 23.) Korm. rendelet 1. sz. melléklete szerint; iskolai végzettséget tanúsító okiratok másolata; három hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány, vagy annak másolata, vagy az erkölcsi bizonyítvány igénylését igazoló feladóvevény; nyilatkozat, hogy a pályázati anyagot az eljárásban résztvevők megismerhetik.

A munkakör betölthetőségének időpontja:
A munkakör legkorábban a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2021. július 25.
A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Erdei Zsuzsánna nyújt, a 06-52/504-160 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:
•    Elektronikus úton Hajdu Sándorné részére a [[[XmJLFgGhqdeNjX74MD242ZcGFseWF6YXQua2hAaGFqZHUuZ292Lmh1]]] e-mail címen keresztül

A pályázati eljárás, a pályázat elbírálásának módja, rendje:
A pályázatok a benyújtási határidőt követő 15 munkanapon belül kerülnek elbírálásra. A határidőn túl benyújtott pályázatok nem vehetők figyelembe. A benyújtott pályázat akkor tekinthető érvényesnek, ha a pályázati kiírásban szereplő tartalmi és formai követelményeknek megfelel. A kormányhivatal a pályázat eredménytelenné nyilvánításának jogát fenntartja.

A pályázat elbírálásának határideje: 2021. augusztus 13.

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:
A kormánytisztviselő tekintetében az alapvető és egyéb munkáltatói jogkört a Derecskei Járási Hivatal hivatalvezetője gyakorolja. A járási hivatal kormánytisztviselőjének kinevezni javasolt személlyel szemben a kormánymegbízott kifogással élhet.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2021. július 11., mely az alábbi linkre kattintva érhető el: Hatósági állatorvosi pályázat (kozigallas.gov.hu)

(HBMKH)