­A Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal pályázatot hirdet

földmérési ügyintéző

munkakör betöltésére.

A

Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal


a Kormányzati igazgatásról szóló 2018. évi CXXV. tv. 83. § (1) bek. alapján
pályázatot hirdet

földmérési ügyintéző

munkakör betöltésére.

A kormányzati szolgálati jogviszony időtartama:

határozatlan idejű kormányzati szolgálati jogviszony

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Hajdú-Bihar megye, 4220 Hajdúböszörmény, Bocskai tér 2.

A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök:

Eljárás a földmérési tárgyú beadványokkal kapcsolatban. A felmérési, térképezési és területszámítási hibák kijavítása. A digitális ingatlan-nyilvántartási alaptérkép adattartamának pontosítása, topológiai hibáinak javítása. Az állami alapadatok kezelésére és tárolására adat- és térképtár működtetése. Az ingatlan-nyilvántartási térképek állami alapadat tartalmában bekövetkezett változások folyamatos vezetése. A terepi és térképi állapot összhangjának biztosítása érdekében időszakonként helyszínelés, az észlelt eltérések rendezése céljából hatósági eljárás kezdeményezése. A digitális ingatlan-nyilvántartási alaptérkép adatbázisából az arra jogosultaknak kérelemre állami alapadat szolgáltatása. Az ingatlan-nyilvántartási térképről hiteles másolat szolgáltatása.

Jogállás, illetmény és juttatások:

A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Kormányzati igazgatásról szóló 2018. évi CXXV. törvény rendelkezései az irányadók.

Pályázati feltételek:

•     Magyar állampolgárság,
•     Cselekvőképesség,
•     Büntetlen előélet,
•     Technikum, érettségi végzettség és az OKJ szerinti, a feladathoz kapcsolódó tanulmányi területen szerzett szakképesítés, vagy - földmérési ágazati tevékenységet végző szakközépiskolában szerzett érettségi végzettség,
•       B kategóriás jogosítvány,
•       Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

•    Szakmai önéletrajz a 87/2019. (IV. 23.) Korm. rendelet 1. sz. melléklete szerint; iskolai végzettséget tanúsító okiratok másolata; három hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány, vagy annak másolata, vagy az erkölcsi bizonyítvány igénylését igazoló feladóvevény; nyilatkozat, hogy a pályázati anyagot az eljárásban résztvevők megismerhetik.

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje:
2022. május 17.
A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Erdei Zsuzsánna nyújt, a 06-52/504-160-as telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

•    Elektronikus úton Ráczné Simon Éva részére a [[[YPcPPcylb2ZzcGFseWF6YXQua2hAaGFqZHUuZ292Lmh1]]] e-mail címen keresztül
•     Személyesen: Központi Iktató (zárt borítékban, a munkakör megnevezésének feltüntetésével), Hajdú-Bihar megye, 4030 Debrecen, Piac utca 54.

A pályázati eljárás, a pályázat elbírálásának módja, rendje:

A pályázatok a benyújtási határidőt követő 15 munkanapon belül kerülnek elbírálásra. A határidőn túl benyújtott pályázatok nem vehetők figyelembe. A benyújtott pályázat akkor tekinthető érvényesnek, ha a pályázati kiírásban szereplő tartalmi és formai követelményeknek megfelel. A kormányhivatal a pályázat eredménytelenné nyilvánításának jogát fenntartja.

A pályázat elbírálásának határideje:
2022. június 1.

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:

A kormánytisztviselő tekintetében a kinevezésre és a jogviszony megszüntetésére vonatkozó munkáltatói jogkört a kormánymegbízott, a további alapvető és egyéb munkáltatói jogkört a Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal Földhivatali Főosztály főosztályvezetője gyakorolja.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja:
2022. május 3., a felhívás az alábbi linkre kattintva érhető el:
Földmérési ügyintézői pályázat (kozigallas.gov.hu)

(HBMKH)