­Elindult a jelentkezés a 2020/2021. tanév május-június havi közép-, és emelt szintű érettségi vizsgáira. A jelentkezési határidő: 2021. február 15.

A kormányhivatal azon vizsgázók jelentkezését fogadja:
-    akik tanulói jogviszonnyal nem rendelkeznek és középiskolai tanulmányaikat igazoltan befejezték,
-    akiknek már van érettségi bizonyítványa, és olyan középiskolával állnak szakképző évfolyamon tanulói jogviszonyban, mely nem szervez érettségi vizsgát,
-    akik külföldi, vagy külföldi rendszerű középiskola utolsó évfolyamának tanulói.

A kormányhivatal a járványhelyzetre tekintettel azt javasolja az érintetteknek, hogy a jelentkezési lapot, és annak mellékleteit lehetőség szerint postai úton a 4024 Debrecen, Piac u. 54. postacímre tértivevényes küldeményben, vagy elektronikus úton e-Papír felületen keresztül (ehhez részletes tájékoztató itt olvasható) nyújtsák be.
A jelentkezéssel kapcsolatos további tájékoztatás a Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal +36-52/504-121-es telefonszámán, vagy a [[[NWquvmfczNotayL5cUYZNaGl2YXRhbEBoYWpkdS5nb3YuaHU=]]] e-mail címen kérhető.

Azon tanulók, akik érettségit szervező középiskolával bármely évfolyamon tanulói jogviszonyban állnak, saját középiskolájukban jelentkezhetnek érettségi vizsgára. Ebben az esetben jelentkezési lapot a középiskola biztosít a jelentkező számára.

Amennyiben egy jelentkező több vizsgatárgyból szeretne érettségi vizsgát tenni, minden vizsgára történő jelentkezését egy jelentkezési lapon kell benyújtania a vizsgaszervező intézmények egyikében.

Az érettségi vizsgadíj fizetésére vonatkozó információk, valamint a térítésmentes vizsgázás feltételei itt olvashatók.

A kormányhivatal ezúton tájékoztatja az érettségi vizsgára jelentkezőket, hogy az emelt szintű szóbeli, illetve a gyakorlati érettségi vizsga helyszínét a vizsgára jelentkezők száma befolyásolhatja. Amennyiben egy vizsgatárgyból alacsony számú jelentkezés érkezik, úgy a vizsgatárgy szóbeli, illetve gyakorlati vizsgái más megyében kerülhetnek megszervezésre.

További információk az érettségi vizsgákkal kapcsolatban az www.oktatas.hu honlapon találhatók.

(HBMKH)